Fonder

Brummer & Partners slopar utdelning

För ett år sedan delade Brummer & Partners ut 400 miljoner kronor till aktieägarna men för verksamhetsåret 2018 uteblir utdelningen.

Uppdaterad 2021-03-26
Publicerad 2019-08-15

Hedgefondförvaltaren Brummer & Partners hade ett tufft 2018 och presenterade en negativt förvaltningsresultat för 2018, vilket även speglades i utdelningen till aktieägarna. För räkenskapsåret 2018 väljer Brummer & Partners att inte lämna någon utdelning till aktieägarna, vilket kan jämföras med året innan då hedgefondbolaget lämnade en utdelning om 400 miljoner kronor.

Ägarna av Brummer & Partners AB är Patrik Brummers PPB Holding AB, 31,30 procent, Per Josefsson Invest AB, 19,97 procent, Peter Thelins Sjuenda Holding AB, 14,57 procent, Svante Elfvings PSE Förvaltning AB, 12,28 procent, Kent Janérs Blue Marlin AB, 9,13 procent, Honung AB (som ägs bland annat av Torbjörn Olofsson och Kent Janér), 4,33 procent, Nektars ordförande Bo Olssons Chalcot Aquare AB, 3,21 procent, hedgefondbolagets vd Henrik Paulssons Pommerndalen Invest AB, 3,21 procent och BMS-förvaltaren Mikael Spångbergs Walkway Mountain AB, 2 procent.

Under året uppgick företagsgruppens samlade förvaltningsresultat, uttryckt genom fonden BMS, till -1,96 procent, vilket kan jämföras med fondens historiska genomsnittliga årsavkastning sedan fondens start om 6,07 procent.

Black-and-white var den fond som genererade högst avkastning, 11,8 procent, under året, följt av Bodenholm, 6,6 procent. Sämst avkastning under året hade Manticore, -6,3 procent följt av Florin Court, -2,8 procent.

Under 2018 har gruppens samlade förvaltare kapital minskat från 123 miljarder kronor till 112 miljarder kronor.

Brummer & Partners tuffa år resulterade även i att hedgefondbolaget aviserade i maj om att hedgefonden Nektar avvecklas efter 21 år på marknaden. Beslutet kommer efter att  Brummer Multi-Strategi, BMS, löser in alla sin andelar i fonden.

Under 2018 tappade Nektar så mycket som 13,3 miljarder i fondförmögenhet, vilket Realtid kunde berätta i början av maj.

Nektar Asset Management gick med en förlust om drygt 5,5 miljoner kronor.

Nektar var inte ensam om en dålig utveckling under 2018. Samtliga sex Brummer Multi-strategy-fonder visade negativa avkastningar under 2018 och fem av fonderna tappade rejält i fondförmögenheten under året, vilket Realtid kunde berätta redan i mars i år.

Under 2018 valde även fem personer att lämna bolaget, två portföljförvaltare, en affärsutvecklare och två anställda inom Nektar Operations. 

I Nektar Asset Managements årsrapport, som signerades i början av mars 2019, står det att verksamheten förväntas bedrivas med samma inriktning som under 2018, vilket alltså i efterhand ändrades.

Lynx Asset Management som ägs av Brummer & Partners till 40 procent samt av förvaltarna Jonas Bengtsson, 17 procent, Svante Bergström, 17 procent, Martin Sandquist, 11,9 procent och Lynx intressenter, 14,1 procent lämnade dock en utdelning om 4 430 kronor per aktie, motsvarande drygt 53 miljoner kronor till aktieägarna.

Bolaget förvaltar specialfonderna Lynx och Lynx Dynamic. 

Fonden Lynxs avkastning under 2018 uppgick till -2,65 procent efter förvaltningsarvode och förvaltningsresultatet uppgick till 1 814 miljoner kronor, vilket var drygt en miljard lägre än det innan.

Avkastningen för Lynx Dynamic uppgick till -3,82 procent efter förvaltningsarvode. Fondförmögenheten uppgick till 1 526 miljoner kronor, vilket var nära en miljard lägre än året innan.

I slutet av 2018 uppgick de förvaltade tillgångarna i samtliga fonder och övriga portföljer till 45 miljarder kronor.

 

Platsannonser

Premium för 199 kr i sommar
Med Premium får du Sveriges bästa oberoende bevakning av finansbranschen

Logga in