Brummer-höjdare sågar Gardells Swedbank-planer

Finansmannen Christer Gardell på fondbolaget Cevian Capital har gått in som storägare i Swedbank och vill få Swedbank uppköpt, men hedgefondbolaget Brummer & Partners partner Kent Janér är skeptisk.

Uppdaterad 2016-02-16
Publicerad 2010-10-29

Det framkom i samband med ett framträdande som Janér gjorde i veckan i arrangemang av SNS (Studieförbundet Näringsliv och Samhälle).

Klicka här för att gratis få Realtid.se:s nyhetsbrev Finans och försäkring varje vecka via e-post.

Temat för SNS-mötet var frågan om vilka risker banker bör få ta, och Janér konstaterade i det perspektivet att det för marknadseffektiviteten och den finansiella stabiliteten är "bra med flera små och oberoende banker".

De svenska bankerna är enligt Janér ännu så länge inte ens i närheten av att betraktas som stora i ett internationellt perspektiv.

Men blir det nu tal om nya uppköp och samgåenden mellan bankerna kan det bli annorlunda:

– Jag tror inte att det är ett problem inom Sverige i dagsläget, men det skulle kunna bli det om banksektorn blir mer koncentrerad, sa han.

Som varnande exempel tog Janér upp att det på vissa globala derivatmarknader är ett fåtal banker som dominerar.

– Det är bekymmersamt, sa han.

Realtid.se har sökt Christer Gardell för kommentarer.

Janér tog även upp regleringen av bankerna och finansbranschen som helhet, och hur regleringen bör vara.

Exempelvis anser han att det inte är bra med högt skuldsatta banker.

Vad gäller bankernas trading förespråkar Janér att en banks tradingavdelning inte får vara större än en viss maximal absolut storlek, det vill säga maxgränsen ska inte fastställas relativt i förhållande till bankens totala storlek - utan efter ett visst belopp.

Det kan regleras genom antingen en rak regel om att respektive bank exempelvis inte får ha en tradingportfölj över en viss nivå (en "cap"-regel), eller genom regler som på olika sätt gör det oattraktivt för en bank att ha en större tradingporfölj (en "disincentive"-regel).

Janér kom även in på att regleringarnas utformning påverkar bankernas investeringsbeteende.

– Om alla har samma regler så kommer de att investera på samma sätt, sa han.

Janér vill därför ur det perspektivet se att steg tas mot en mer oreglerad finansmarknad.

– Ur investeringsperspektiv bör bankväsendet delvis vara oreglerat så att inte alla agerar på samma sätt på samma gång, sa han.

På Brummer & Partners hemsida betecknas Janér som "förvaltningsansvarig" för hedgefonden Nektar. Han är även delägare i Nektar Asset Management AB.

I mitten av 80-talet jobbade Janér som market maker i statsobligationer på Handelsbanken. Han hade sedan liknande ansvar på Citicorp och JP Bank [ej samma som amerikanska jättebanken JP Morgan].

"1989 började han på JP Bank som chef för Räntebärande Handel, vilket inkluderade övergripande ansvar för bankens positionstagande. Under åren 1991 till 1995 var Janér vice verkställande direktör i JP Bank och suppleant i styrelsen", går det att läsa på hemsidan.

Realtid.se har tidigare talat med bedömare som är skeptiska till att Gardell kan få Swedbank att bli uppköpt [separat artikel 1 och separat artikel 2].

Båda de bedömarna (Bengt Stillström och Sigmund Håland) öppnar dock för att Gardell oavsett uppköp kan tjäna pengar på en uppgång i Swedbank-aktien.

Aktien var exempelvis upp 5 procent på en dag häromdagen då Swedbank presenterade stark resultatrapport för tredje kvartalet [separat artikel 3].

Swedbank-aktien hade en topp kring 230 kronor i början av 2007. Därefter föll den till cirka 15 kronor våren 2009. Och sedan dess har den i princip bara stigit till nuvarande nivå på drygt 90 kronor.

Det var i våras som det blev tal om att Cevian börjat köpa in sig stort i Swedbank, och i somras bekräftades det. I april 2010 stod aktien i 70-80 kronor och i somras i 80-90 kronor, så Cevian ligger helt klart plus.

Realtid.se skrev i augusti om att Brummer & Partners nu blivit ett av de största hedgefondbolagen i Europa [separat artikel 4].

Malcolm Svensson Rothmaier

Ian Hammar

redaktionen@realtid.se

08-545 87 130

Platsannonser

Logga in