FinansNyhet

Brummer avvecklar iskall Frost

Patrik Brummer, Brummer & PartnersPatrik Brummer, Brummer & Partners
Patrik Brummer, grundare och styrelseordförande för Brummer & Partners.
Publicerad

Efter tung start på hösten är nuvarande estimat för november sannolikt att fondandelsvärdet per sista november kommer att ha minskat med mer än 20 procent från årets början. 

Realtid.se

Fondandelsvärdet föll under oktober med 17,6 procent där lejonparten av förlusterna uppstod de sista dagarna, detta trots ett intensivt riskreducerande arbete under särskilt den sista veckan. 

I slutet av november förväntas minskning vara cirka 22 procent, vilket enligt fondbestämmelserna innebär att fondens aktiva risktagande och existerande positioner måste avvecklas. Det skriver Brummer & Partners i ett pressmeddelande.

Förvaltningsorganisationen har gjort bedömningen att det mest ansvarsfulla för fondens investerare är att avveckla risktagandet helt då det inte finns förutsättningar att fortsätta ta risk.

Annons

Frost startade sin verksamhet den 2 januari 2020 och fondens förvaltade kapital uppgick den 31 oktober till cirka 3,5 miljarder kronor. 

Under 2020 lades Brummerfonderna Bodenholm och Carve ned.

Året innan avvecklas Nektar, som då var Sveriges äldsta hedgefond.

Annons

För en månad sedan blev det klart att Mikael Spångberg lämnar rollen som vd för BMS. Och det trots att han som sent för ett år sedan lyftes fram som arvtagare i Brummersfären.

Annons