Bristande transparens i skattefrågor

Trots att allt fler ser skatt som en hållbarhetsfråga måste kommunikationen kring skatt förbättras.

Realtid.se
Uppdaterad 2016-09-27
Publicerad 2016-09-27

Andelen bolag som rapporterar om skatt som en hållbarhetsfråga ökade under 2015, men fortfarande är det så att över hälften av de största svenska bolagen inte berör frågan alls. Det visar en ny kartläggning från KPMG.

– Redan 2013 frågade vi oss om skatt är en hållbarhetsfråga, men utan att komma fram till ett tydligt svar. Nu är de flesta överens om att så är fallet. Frågan är istället hur de svenska företagen ska kunna möta de ökande kraven på transparens från myndigheter, investerare och media, säger David Perrone, ansvarig för Tax Transformation & Transparency på KPMG, i ett pressmeddelande.

Nästan nio av tio av de studerade bolagen har inte någon publik skattepolicy. Ännu färre rapporterar hur mycket skatt de betalar i enskilda länder eller vilka typer av skatter som betalas. De som positionerat sig i frågan är bolag i den finansiella sektorn samt de ledande hållbarhetsaktörerna bland de svenska storbolagen.

En av slutsatserna är att det inte går att urskilja några trender kring hur och var företag rapporterar kring skatt. 30 procent av de företag som ser skatt som en hållbarhetsfråga rapporterar till exempel inte om skatt som en finansiell risk. Anledningen är att de betraktar skatt som en icke-finansiell fråga. Å andra sidan rapporterar nästan 40 procent av de bolag som ser skatt som en väsentlig finansiell risk ingenting kring skatt som hållbarhetsfråga. Detta tyder enligt KPMG:s rapport på avsaknaden av en holistisk bild av finansiella och icke-finansiella risker kopplade till skatteområdet.

­ –  En av nycklarna till att kunna möta de ökande förväntningarna på transparens kring skattefrågor kommer att vara ökad intern kommunikation kring ämnet. Företagen måste säkerställa att skatte-, kommunikations- och hållbarhetsfunktioner förstår varandras behov och utmaningar i dessa frågor. Bara då kan en tydlig och transparent skattepolicy tas på styrelsenivå och svenska företag kan på allvar möta de förväntningar som finns, säger David Perrone.

 

Platsannonser

Premium för 199 kr i sommar
Med Premium får du Sveriges bästa oberoende bevakning av finansbranschen

Logga in