Fastigheter

Bristande rutiner kring penningtvätt – DNB får böta

Den norska Finansinspektionen har gett böter till sex fastighetsmäklare för bristande rutiner rörande penningtvätt. DNB:s fastighetsmäklarbolag DNB Næringsmegling får den största boten, 300 000 norska kronor, motsvarande 327 000 kronor.

Publicerad 2019-06-25

I december 2018 gjorde den norska finansinspektionen en tillsyn rörande penningtvätt i nio fastighetsmäklarföretag, skriver Dagens Næringsliv.

Den rörde inte konkreta fall av penningtvätt utan hantering av regelverk och kontrollrutiner inklusive kompetensutveckling av personal. Myndigheten kontrollerade vad som fanns "på pappret" och vad som skedde i praktiken. I många fall hittades skäl till kritik. 

Sju av bolagen får nu därför böter, sammanlagt handlar det om 1,3 miljoner norska kronor, motsvarande 1,4 miljoner svenska kronor.

DNB visade sig ha gjort de grövsta avvikelserna i de granskade områdena. Även i Sædberg & Hodne samt Koppang-Landbruk och Næringsmegling hittades grövre överträdelser. Övriga mäklare som får böter är Bolig- og Næringsmegler Næring, Eiendomsmegler Haugesund, Norion Næringsmegling samt Q4 Næringsmegling.

Platsannonser