Fastigheter

Brinova växer med förvärv

Fastighetsbolaget rapporterar ökat resultat och köper fastigheter för 960 miljoner kronor.

Uppdaterad 2016-11-22
Publicerad 2016-11-22

Brinova är ett nyetablerat fastighetsbolag med fokus i södra Sverige och Paulssons familjeföretag Backahill och Balder är storägare.

Brinovas hyresintäkter uppgick till 75,2 miljoner kronor under januari-september och driftsöverskottet ökade från 15 miljoner kronor till 40,4 miljoner kronor. Förvaltningsresultatet mer än fördubblades och uppgick till 22,4 miljoner kronor.

Resultatet uppgick till 104,7 miljoner kronor en ökning från 10 miljoner under motsvarande period 2015, vilket ger ett resultat per aktie om 2:30 per aktie (4,0).

–Brinova hade en god ekonomisk utveckling under tredje kvartalet med ett förbättrat driftsnetto jämfört med det andra kvartalet, säger Per Johansson, vd för Brinova i sin kommentar till delårsrapporten.

Flera förvärv har genomförts under tredje kvartalet bland annat i Malmö och idag meddelar bolaget att det förvärvar fastigheter för cirka 960 miljoner kronor och samtidigt genomförs nyemissioner om cirka 258 miljoner kronor.

Brinova har ingått avtal om tre separata förvärv i Eslöv respektive Kävlinge och Vellinge av totalt sju fastigheter till ett totalt underliggande fastighetsvärde om cirka 960 miljoner kronor, enligt pressmeddelandet.

Vidare har Brinovas styrelse beslutat, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 15 april 2016, att genomföra dels en nyemission av B-aktier med företrädesrätt för bolagets aktieägare om cirka 210 miljoner kronor, dels en riktad nyemission av B-aktier, utan företrädesrätt för bolagets aktieägare, om 48 miljoner kronor.

Brinova noterades på Nasdaq First North Premier den 30 september 2016.
 

Platsannonser

Logga in