Finans

Brighter genomför emission om 192 miljoner kronor

Brighter genomför en företrädesemission till befintliga aktieägare i bolaget som tillför bolaget 192 miljoner kronor före emissionskostnader.

Publicerad 2019-11-18

Styrelsen i Brighter har idag beslutat att genomföra en nyemission om cirka 192 miljoner kronor till bolagets aktieägare.

”Villkoren har utformats i syfte att premiera Bolagets aktieägare”, framgår det av pressmeddelandet. 

Teckningskursen uppgår till 2 kronor per aktie. Teckningsperioden är från och med den 13 december 2019 till och med den 3 januari 2020. Sista dag för handel inklusive rätt att delta är den 10 december 2019.

Vid full teckning tillförs Brighter cirka 192 miljoner kronor före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till omkring 1 miljon kronor.

Det framgår även att om inte samtliga erbjudna aktier i erbjudandet tecknas av aktieägarna i bolaget, har en extern part erbjudit sig att teckna de återstående aktierna till det aktuella marknadspriset med 8 procents rabatt. Dock högst 20 procent av antalet aktier i erbjudandet. 

Kapitalet som tillförs bolaget ska användas för produktion av Actiste, cirka 106 miljoner kronor, utveckling nya produkter, 35 miljoner kronor, marknadssatsningar 25 miljoner kronor, rörelsekapital 25 miljoner kronor och emissionskostnader 1 miljon kronor.

– Efter många års utvecklingsarbete, marknadsanalyser och förberedelse för storskalig tillverkning kan vi med alla nödvändiga tillstånd och certifieringar och en stark finansiell position accelerera lanseringen och kommersialiseringen av Actiste, säger Henrik Norström, vd för Brighter. 

– Finansieringen av vår verksamhet har under de senaste åren i huvudsak utgjorts av konvertibla låneupplägg, optioner och riktade emissioner. Nu vill vi ge också aktieägarna en möjlighet att, till vad vi anser är väldigt förmånliga villkor, investera i den stundande globala kommersialiseringen. I och med denna emission avser vi också att helt avveckla finansieringssamarbetet med Winance, vilket många aktieägare ogillat, fortsätter han.

Platsannonser

Logga in