Diaverum på väg till börsen.
Foto: Diaverum
Börs

Bridgepoint tar Diaverum till börsen

Dialysbolaget Diaverum siktar på börsnotering före årsskiftet.

Uppdaterad 2020-11-16
Publicerad 2020-11-16

Diaverums huvudägare Diaverum Holding, gemensamt kontrollerat av ett konsortium bestående av Bridgepoint Advisers Limited, agerar som manager för och på uppdrag av kommanditbolagen som omfattar Bridgepoint Europe III Fund och bolagets styrelse anser att noteringen av bolagets aktier på Nasdaq Stockholm är ett naturligt och viktigt steg i Diaverums utveckling. Det framgår av ett pressmeddelande.

Erbjudandet förväntas bestå av både existerande aktier sålda av huvudägaren och en nyemission av aktier som förväntas tillföra Diaverum cirka 290 miljoner euro. Diaverum har för avsikt att använda emissionslikviden till en partiell refinansiering genom återbetalning av en del av bolagets befintliga kreditfaciliteter samt till den löpande verksamheten, inklusive finansiering av framtida förvärv, och transaktionskostnader.

– Diaverum var ursprungligen en njursjukvårdsdivision som tillhörde ett större sjukvårdsbolag. Efter Bridgepoints förvärv av bolaget har Diaverum utvecklats till en global ledare inom sin industri. Bolaget har expanderat markant på sina befintliga marknader, etablerat sig på nya marknader samt byggt en stor global njursjukvårdsverksamhet. Bolaget har utvecklat en beprövad förmåga att vinna upphandlingar och sedan 2008 har Diaverum i genomsnitt förvärvat 15 kliniker samt gått in på en ny marknad per år. Resultaten är imponerande; Diaverum har nästan tredubblat intäkterna under Bridgepoints ägarskap och har levererat årlig tillväxt samtidigt som de medicinska resultaten kontinuerligt har förbättrats. Diaverum har en stark och stabil grund för framtida tillväxt när bolaget nu börsnoteras,  säger Martin Dunn, styrelseledamot i Diaverum och partner på Bridgepoint i en skriftlig kommentar.

Nasdaq Stockholm har bedömt att Diaverum uppfyller gällande noteringskrav, under förutsättning att vissa villkor uppfylls, däribland att Diaverum inkommer med en ansökan om upptagande till handel och att spridningskravet uppfylls.

Carnegie Investment Bank AB, J.P. Morgan Securities plc och Skandinaviska Enskilda Banken AB är Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners, BNP Paribas, Citigroup Global Markets Europe AG och Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial är Joint Bookrunners i Noteringen. Moelis & Company UK LLP är finansiell rådgivare till Diaverum och huvudägaren i noteringen.

White & Case LLP är legala rådgivare till Diaverum. Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP och Advokatfirman Hammarskiöld & Co AB är legala rådgivare till Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners.

Per 30 september drev Diaverum 421 kliniker på 22 marknader och behandlade cirka 39 000 patienter med livskritisk vård. Diaverums marknader är uppdelade i två geografiska segment; europeiska marknader som står för 62 procent av nettoomsättningen och internationella marknader som står för 38 procent av nettoomsättningen per 30 september. 

Diaverums huvudkontor ligger i Malmö.

Platsannonser