Branschprofilerna Gunnar Sonesson, Olof Manner, Peter Näslund och Jonas Björkman berättar om hur de ser på utgången av valet.
Politik

Branschprofiler om valet: “Jag behåller mina kronor”

(UPPDATERAD) Realtid.se har frågat några branschprofiler om hur de ser på valresultatet, vilka slutsatser de drar av siffrorna och hur deras respektive branscher påverkas av valutgången.

Uppdaterad 2018-09-11
Publicerad 2018-09-10

Peter Näslund, managing partner på advokatbyrån DLA Piper:

Hur reagerade du på valresultatet?
– Resultatet blev vad man hade förväntat sig; tre block fördelade på 40 + 40 + 20 procent. Sen är det ju ett jobbigt läge och man hade kanske trott att marknaden skulle reagera mer; i slutändan handlar det om att riksdagen ska klara av att utse en statsminister som kan få igenom en budget – marknaden tycks, något förvånande, inte vara så orolig för att det inte ska gå, säger Peter Näslund, managing partner på DLA Piper.

Hur påverkar det din bransch?
– Valet och regeringsbildningen påverkar branschen genom att det på sikt påverkar ekonomin. Vi som arbetar med affärsjuridik påverkas i hög grad av det ekonomiska klimatet framöver. Nu står vi inför en kommande lågkonjunktur, den är inte ett resultat av valet, men hur vi klarar oss igenom den beror på vilken ledare vi får för landet och vilken ekonomisk politik som kommer att drivas.

Hur ska det låsta läget brytas?
– Jag tror att det mest sannolika är att en borgerlig regering bildas, för en sådan kommer att få stöd av Sverigedemokraterna (SD) i en statsministeromröstning. Det är kanske ett stöd som exempelvis Annie Lööf kanske kan acceptera, för det betyder inte att Alliansregeringen fortsatt behöver förhandla med SD.

– Tanken att Socialdemokraterna och Moderaterna skulle bilda regering tillsammans vore nog ett starkare alternativ i den uppkomna situationen, men jag tror att det är mindre sannolikt.

Vilken regeringsbildning vill du se?
– Jag tror att det kommer att bli en borgerlig regeringen så småningom. Om två veckor utses och öppnar den nya riksdagen och statsminister Stefan Löfven kommer inte att få majoritetens stöd. Den här gången kommer inte det borgerliga blocket att ingå någon Decemberöverenskommelse eller liknande, för det skulle inte folket acceptera. Det bästa för Sveriges ekonomi hade varit en stark borgerlig regering som inte behöver söka stöd utanför Alliansen, men där är vi ju inte, avslutar Peter Näslund.

Gunnar Sonesson, ansvarig för public affairs på kommunikationsbyrån Diplomat Communications:

Hur reagerade du på valresultatet?
– Som de flesta, men en blandning av lättnad och besvikelse. Uppenbart är att Sverige blir allt svårare att styra, framför allt så länge blockpolitikens låsningar kvarstår. Vi är nu i samma sits som våra nordiska grannländer varit ett decennium eller två., säger Gunnar Sonesson, grundare och partner på Diplomat Communications och ansvarig för byråns public affairs-erbjudande.

Hur påverkar det din bransch?
– Eftersom reform-tempot bromsas in i väntan på en ny regering så mattas efterfrågan (inom Public Affairs) av på kort sikt. Efter det vidtar en intensiv period av analysarbete, kring regeringens agenda och riksdagens sammansättning.

– På längre sikt innebär en minoritetsregering och en aktiv riksdag fler och mer komplexa uppdrag, eftersom fler frågor kommer att vara påverkbara ända tills kammaren klubbat ett beslut.

– För byrån som helhet betyder det väldigt lite, eftersom ekonomin fortsatt går bra och konjunkturen är viktigare än politiken.  

Hur ska det låsta läget brytas?
– Det finns bara två vägar: blocköverskridande regering eller att låsningen vid att inte prata med Sverigedemokraterna upphör.

 Vilken regeringsbildning vill du se?
– Som byrå har vi självfallet ingen åsikt.

– Vi kan dock konstatera att det för många kunders del är viktigt att politiken levererar en regering som klarar av att hantera migrations- och integrationsfrågor på ett förtroendefullt sätt så att fokus på andra viktiga samhällsfrågor kan ta vid, avslutar Gunnar Sonesson.

Jonas Björkman, crowdfundingbolaget Tessins vd:

Hur reagerade du/ni på valresultatet?
– Var ganska väntat att vi skulle stå inför en politisk osäkerhet, vilken troligen också kommer att pågå under hela hösten, säger Jonas Björkman, Crowdfundingbolaget Tessins vd, samt talesperson för Crowdfunding alliance.

Hur påverkar det er bransch?
– Branschen påverkas direkt av det politiska styret, både genom bostadspolitik, skatter och finansiell reglering. Däremot tror jag inte på några snabba förändringar oavsett var vi landar i regeringsbildningen.
 
Hur ska det låsta läget brytas?
– Först måste onsdagsrösterna räknas så att vi kan se om mandatfördelningen förändras. Annars blir det en spännande tid av kreativa lösningar för att få till en regering som också är beslutsför. Ibland måste även politiker vara nytänkande och snabbfotade i en förändrad omvärld, precis som vi fintech-bolag.
 
Vilken regeringsbildning vill du se?
– Partipolitiskt vill jag inte spekulera för mycket, men en beslutsfattande regering som sänker trösklar för tillväxtbolag att expandera, gynsamma villkor för fastighetsbolag och ett skatteneutralt system för investeraren skulle jag föredra, avslutar Jonas Björkman.

Olof Manner, analyschef på Swedbank:

Vad är din reaktion på valresultatet?
– Först när vi får en parlamentarisk situation som håller kan vi titta på budgeten och skatterna och ta till oss detta. Men ju längre vi lever i osäkerhet, desto mer eroderas investerarnas tillit, även om Sverige och dess statsapparat har ett stort förtroende. Vi har ett stort förtroendekapital att tära på, säger Swedbanks analyschef Olof Manner.

Vad bekymrar dig mest vad gäller läget i den svenska ekonomin? 
– Svensk ekonomi är i grunden stark även om vi ser att den uppåtgående kurvan bryts under innevarande år.  Vi går in i en avmattning. Då kan omvärldspolitiken och dess påverkan på vår ekonomi bli bekymmersam, till exempel spridningseffekter från geopolitiken, eskalerande tull- och handelskonflikter, och så vidare. Den svenska ekonomin reagerar alltid starkare på störningar i den globala ekonomin, med en större amplitud, på grund av vår förhållandevis stora exportsektor.

– Hade du frågat om fastighetsmarknaden för några månader sedan kanske jag hade varit bekymrad men den har repat sig. Förtroendet smyger sig tillbaka. 

– Ett problem är att vi saknar penningpolitisk ammunition vilket till exempel USA har med sina högre räntor. Vi kan däremot stimulera genom finanspolitiken eftersom vi har goda statsfinanser. Men det kräver ett någorlunda handlingskraftigt parlamentarisk utgångsläge. 

Skulle du behålla dina kronor eller växla dem till en annan valuta?
– Personligen skulle jag behålla mina kronor. Det har inte hänt något på de finansiella marknaderna. Förväntningarna var ju att det skulle bli snurrigt efter valet, det var diskonterat.  

– I min värld är det Riksbanken som har störst påverkan på kronan. Om marknaden tror att Riksbanken lever upp till sitt löfte att höja reporäntan med 0,25 procentenheter i december eller i februari är det rimligt att kronan stärks. Kronan har redan stärkts. Det var inte så länge sedan den stod i 10,75 mot euron. 

– Men det finns mycket som är osäkert, till exempel den oförutsägbara geopolitiken, det osäkra parlamentariska läget i Sverige, Donald Trumps oförutsägbarhet, och så vidare. Under mitt yrkesverksamma liv har jag aldrig upplevt så här många frågetecken – även om ekonomin går bra, avslutar Olof Manner.

Platsannonser