Sponsrat Sponsrat

Wihlborgs köper i Danmark

Wihlborgs har förvärvat Baldersbuen 5 i Hedehusene, Danmark.

Uppdaterad 2020-10-02
Publicerad 2020-10-02

Fastigheten förvärvas för en köpeskilling om 58 MDKK och säljare är Pitzner. Tomtytan omfattar drygt 55 000 m² och den uthyrningsbara ytan uppgår till cirka 6 300 m².

Baldersbuen 5 ligger mellan Taastrup och Roskilde och har ett bra logistikläge med snabb tillgång till hela Storköpenhamn. GSV Materialudlejing A/S bedriver idag verksamhet på fastigheten och har tecknat ett nytt, tioårigt hyresavtal med Wihlborgs med tillträde 1 januari 2021.

Vid tillträdet den 1 oktober 2020 är fastigheten fullt uthyrd. Wihlborgs kommer att riva och renovera vissa byggnader samt bygga nytt på fastigheten. Per den 1 januari 2021 kommer det årliga hyresvärdet att uppgå till 5 MDKK och avkastningen beräknas till 8 procent. 

- Wihlborgs äger redan ett antal fastigheter i närliggande Høje Taastrup så detta blir en fin komplettering till vårt bestånd. Vi fokuserar på fastigheter i goda kommunikationslägen och Baldersbuen 5 är just en sådan fastighet där också hyresgästen är långsiktigt intressant, säger Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs.

Wihlborgs Fastigheter AB (publ)

Platsannonser