Sponsrat Sponsrat

WESSLAU SÖDERQVIST

Uppdaterad 2016-05-26
Publicerad 2016-05-26

Gärde Wesslau och Hökerberg & Söderqvist har kommit överens om att gå samman. Den gemensamma verksamheten kommer från den 1 juli 2016 att bedrivas i den nya advokatbyrån Wesslau Söderqvist.

”Vi har länge varit ledande på flera av våra lokala marknader och har under de senaste åren haft en mycket stark utveckling. Sammanslagningen stärker vår position som en ledande byrå för kommersiell juridik och ger oss nya möjligheter att utveckla och förstärka våra erbjudanden för att skapa maximalt värde för våra kunder inom alla segment. Som exempel kan nämnas att vi kommer att samla den kanske enskilt största obeståndsrättsliga kompetensen i en och samma advokatbyrå, vilket ger möjlighet att sätta en helt ny standard för kvaliteten i konkursförvaltning.” säger Peter Thörnwall, ordförande i Gärde Wesslau.

”Vi har i grunden lika värderingar och har en gemensam syn på hur den nya byrån ska hantera framtida utmaningar. Vi fokuserar på ökad kundnytta, med tydliga och konkreta mervärden vilket skiljer oss från många andra aktörer på marknaden. Tillsammans kan vi utveckla och fördjupa detta arbetssätt, och vi tillförs dessutom spetskompetens inom nya kärnområden. Den nya byrån blir också rikstäckande på ett sätt som få andra – något som vi vet adderar mervärde till flera av våra uppdragsgivare.” säger Lars Söderqvist, ordförande i Hökerberg & Söderqvist.

För mer information, vänligen kontakta

Gärde Wesslau
Peter Thörnwall
Tel. 042-453 79 00
Epost: peter.thornwall@garde.se

Hökerberg & Söderqvist
Lars Söderqvist
Tel. 08-407 88 00
E-post: lars.soderqvist@hsa.se

Platsannonser