Sponsrat Sponsrat

VPNBasen vill hjälpa svenskar skydda sig mot cyberbrottslighet

Svenskar är särskilt utsatta gällande cyberbrott. Enligt en undersökning från 2020 är det bara islänningar som löper en större risk att drabbas av cyberbrott i jämförelse med svenskar. Sverige, och resten av norra Europa, är särskilt drabbade på grund en hög internetpenetration, höga månadslöner samt ett frekvent resande.

Uppdaterad 2020-10-12
Publicerad 2020-10-12

Med en VPN, eller VPN-tjänst, kan du anonymisera din webbtrafik och i förlängningen skydda dig mot cyberbrottslighet. På VPNBasen.se, som funnits på nätet sedan 2017, kan du bland annat läsa mer om vilka VPN-aktörer som presterar väl, och vanligt förekommande cyberbrott, samt på vilka sätt en VPN kan vara behjälplig för att stävja dessa typer av brott.

I undersökningen (PDF) kartlades 14 faktorer som tillsammans bildade en risknivå och skattningsskala kallad "Cyber Risk Index (CRI)". Skalan pendlade mellan ett värde om 0 till 1, varav värden närmare 1 indikerade att landets invånare löpte en särskilt stor risk för att bli drabbade av cyberbrott. 

Dessa länders invånare löper stor risk för att drabbas av cyberbrott. CRI-värdet anges inom parentes. 

  • Island (0.839)
  • Sverige (0.809)
  • Förenade Arabemiraten (0.774)
  • Norge (0.729)
  • USA (0.713)

Bland de 14 faktorer som återfanns i studien inkluderades socioekonomiska förutsättningar, sociala medie-penetration, inhemsk tillgänglighet till publika Wifi-nät samt allmän brottsstatistik. 

Vilka cyberbrott är mest vanligt förekommande?

Phishing, DDoS-, avlyssnings- samt malware-attacker är vanligt förekommande världen över, så även i Sverige.

Vad är en DDoS-attack?

En DDoS-attack, eller en denial of service-attack, drabbar i synnerhet webbsidor. Som en konsekvens av attacken överbelastas offrets system, som blir oanvändbart under det tidsspann som attacken pågår. Utöver detta kan privatpersoner som spelar dator- eller konsolspel drabbas av DDoS-attacker, som gör att de kastas ut ur den nuvarande spelsessionen. 

Vad är Phishing?

Phishing, eller nätfiske, är en form av social manipulering med mål att lura av offren personligt identifierbar information, såsom kontonummer eller lösenord. I Sverige är så kallade bluffbrev vanliga, där påhittade avsändare vill att mottagarna ska klicka på de länkar som återfinns i bluffmejlet. 

Vad är malware?

Malware, eller spionprogram, är ett samlingsbegrepp för många typer av datorprogram som saboterar för användaren. Virus, trojanska hästar, keyloggers, annonsprogram och maskar är fem typexempel på malware.

Hur kan du skydda dig mot cyberbrott?

Genom att uppdatera dina program, använda antivirusmjukvara samt genom att använda en VPN kan du minska sannolikheten för att drabbas av ett cyberbrott. Det är även en bra idé att kunna identifiera bedrägliga mail, att enbart besöka säkra webbsidor samt att använda starka, och svårgissade lösenord.

Uppdatera program och operativsystem regelbundet: Programuppdateringar innehåller i regel säkerhetsuppdateringar, som hjälper till att stävja cyberbrott. 

Använd antivirusprogramvara: Antivirusprogram förutser, upptäcker och ta bort hot från dina enheter. 

Använd starka lösenord: Använd inte samma lösenordskombination på flera webbtjänster, och tillämpa ett lösenord som ingen kan gissa sig till. Utöver det är en lösenordshanterare ett kompetent hjälpmedel.

Lär dig identifiera skräpmejl: När ett bedrägligt e-postmeddelande uppenbarar sig i inkorgen ska du inte klicka på några länkar eller öppna några bilagor. Om avsändaren exempelvis påstår sig representera Skatteverket, dubbelkolla informationen på Skatteverkets officiella webbsida, och inte genom att klicka på den bifogade länken.

Besök endast säkra webbadresser: Webbadresser som inte är skyddade med hjälp av HTTPS-protokollet är osäkra. Överför aldrig pengar via osäkra webbsidor, och försäkra dig om att ett hänglås återfinns i webbläsarens sökfält. Om så är fallet är den webbsida du besöker fullgott krypterad.

Använd en VPN: VPN-tjänster skyddar dig mot övervakning, och kan låsa upp webbsidor samt webbtjänster som inte är tillgängliga där du befinner dig för stunden. VPN-tjänster kan även stävja cyberbrott genom att förhindra DDoS-attacker, säkra upp din internetförbindelse när du surfar via ett publikt Wifi-nät samt dölja din IP-adress för hackers.

Platsannonser