Sponsrat Sponsrat

Video från ProHearings delade kapitalmarknadsdag fredag 16/10 2020

ProHearings arrangerar regelbundet delade kapitalmarknadsdagar där börsbolag presenterar sitt bolag som investering för investerare på plats hos oss. Vi och deltagarna ställer frågor som bolagen svarar på efter sin presentation. Presentationerna är även tillgängliga att se på video efteråt. Nedan bolagen som presenterade i fredags

Uppdaterad 2020-10-20
Publicerad 2020-10-20

Sprint BioscienceCharlotte Leife, CEO och Martin Andersson, CSO
Sprint Bioscience är ett bolag som utvecklar nya läkemedel mot cancer. Bolagets affärsmodell bygger på att arbeta med en bred projektportfölj och att utveckla projekt parallellt i preklinisk fas för att därefter ingå licensavtal med den globala läkemedelsindustrin. Bolaget grundades 2009 och har sitt kontor och laboratorier i Huddinge. Länk: VIDEO

Beowulf MiningKurt Budge, CEO (ENG) 

Beowulf Mining är ett gruvbolag. Bolagets huvudprojekt är järnmalmsgruvan Kallak i norra Sverige. Bolaget utvecklar även grafit brytning i Finland och har sökverksamhet för utvinning av bas och ädelmetaller i Kosovo. Bolaget är noterat i Stockholm och London. 67% av ägandet finns i Sverige.

Länk VIDEO

IRLAB TherapeuticsNicholas Waters, CEO 

Irlab Therapeutics är ett svenskt forsknings- och läkemedelsbolag grundat i Göteborg under 2013. Verksamheten bedrivs via dotterbolaget Irlab Sweden. Forskningen är specialiserad mot behandling av hjärnsjukdomar, vanligen benämnt neurodegenerativa sjukdomar. I nuvarande stund innehar bolaget läkemedelskandidater specialiserade mot bland annat Parkinsons sjukdom. Länk VIDEO

Svenska AerogelTor Einar Norbakk, CEO 

Svenska Aerogel Holding är en koncern med hållbar materialteknik på väg mot industrialisering. Bolaget fokuserar på lösningar inom materialteknik med produkter som används till isolering, färg och ytskikt. Den patenterade tekniken baseras på materialet Quartzene, ett miljövänligare och billigare alternativ till den traditionella aerogelen, en gel som fylls med luft och som används inom gasfiltrering och isolation. Bolaget grundades under 2000 och har idag sitt huvudkontor i Gävle. Länk VIDEO

info@prohearings.com 
www.prohearings.com
https://youtube.com/c/prohearingslive
Engelbrektsplan 1, 1 trappa, Stockholm 

Platsannonser