Sponsrat Sponsrat

Vd för Confidence International AB kommenterar och samtalar kring halvårsrapport

Verkställande direktören för Confidence International AB kommenterar och samtalar kring avgiven halvårsrapport i ett videosamtal. Samtalet berör bolagets rapport, utveckling och tillväxt samt hur den pågående pandemin har påverkat bolaget och dess kunder.

Uppdaterad 2020-08-20
Publicerad 2020-08-20

Verkställande direktör Mikael Pettersson, ger sin bild av säkerhetsmarknaden, bolagets pågående verksamhet och om de tillväxtmöjligheter som erbjuds genom intensiv affärsutveckling, hög kundnärvaro och en snabb teknisk utvecklingen. Mikael ger även en inblick i hur den pågående pandemin påverkat resultat och omsättning och hur bolagets underliggande positiva utvecklingen skapar affärsmöjligheter då marknaden närmar sig normalisering.

Videosamtalet, som även lämpar sig utmärkt för enbart lyssning, är publicerat på bolagets hemsida https://confidence.se

Platsannonser