Sponsrat Sponsrat

Vartannat hushåll vet inte vad de betalar för sin bilförsäkring - kan betala tusentals kronor för mycket

I en undersökning genomförd av opinions- och marknadsundersökningsföretaget YouGov på uppdrag av försäkringsjämförelsetjänsten Insplanet under perioden 4-10 februari 2020, uppger 45% av de tillfrågade att de inte vet med säkerhet hur mycket de betalar för sin bilförsäkring.

Uppdaterad 2020-06-16
Publicerad 2020-06-16

Att försäkringar är en sällanköps- och lågintresseprodukt visar sig tydligt i resultaten från Insplanets undersökning bland svenska hushåll kring deras kunskap och beteenden gällande sina försäkringar. Vart tredje hushåll i undersökningen uppger att de är osäkra på vad de betalar för sin bilförsäkring, och en av tio hushåll uppger att de inte vet alls vad de betalar.

Detta är naturligtvis olyckligt konstaterar försäkringsjämförelsetjänsten Insplanets VD Tomas Jonson. ”Är vi som konsumenter inte pålästa kring våra försäkringar och agerar på betydande årliga prishöjningar, risker vi att betala mycket pengar i onödan år ut och år in. Detta då det leder till låg konkurrens i försäkringsmarknaden, vilket ger förutsättningar för ökande priser över tid”.

Endast ett av fyra hushåll jämför olika alternativ

Inaktiviteten bland svenska hushåll att jämföra olika försäkringsbolag och deras produkter är tydlig i svaren från undersökningen, där endast en av fyra hushåll jämförde olika alternativ senast de köpte en ny bil. De flesta av respondenterna, 44%, uppger att de valde sitt befintliga försäkringsbolag utan att utvärdera vilka andra alternativ som finns att tillgå.

"En stor anledning till varför vi konsumenter inte är mer aktiva när det kommer till våra försäkringar, likt hur vi agerar kring våra bolåneräntor, är att vi upplever det som svårt att jämföra försäkringsbolagens produkter. Men ofta upplevs det mer krångligt än vad det faktiskt är, framförallt när det gäller bilförsäkring som idag är en relativt standardiserad produkt.” säger Tomas Jonson, VD för Insplanet.

För hushåll som önskar vägledning kring sina försäkringar finns kostnadsfri hjälp att få genom Konsumenternas Försäkringsbyrå. Bakom Konsumenternas Försäkringsbyrå står Konsumentverket, Finansinspektionen och Svensk Försäkring. Därtill finns det kommersiella jämförelsetjänster likt Insplanet som har till affärsidé att kostnadsfritt göra det enklare för kunderna genom att jämföra olika försäkringsbolagens produkter och priser åt kunden så att det blir mer jämförbart.

Priserna kan skilja upp till 53%, motsvarande i snitt 5 500 kr per år

För det aktiva hushållet, som med jämna mellanrum jämför de olika försäkringsalternativ som erbjuds på marknaden, finns det mycket pengar att hämta i form av årliga besparingar. Statistik från Insplanets kunder visar att priserna kan variera så mycket som 53 % mellan den billigaste och den dyraste bilförsäkringen, vilket i snitt motsvarar 5 500 kr per år och hushåll. Och ofta har man som familj mer än bara en bilförsäkring. Betydande prisskillnader finns även inom hem/villaförsäkring och personförsäkringar, såsom barnförsäkringar, visar Insplanets statistik.

”Att priserna på en försäkring kan variera så pass stort mellan olika försäkringsbolag för ett och samma försäkringsobjekt och försäkringstagare är till stor del pga. att försäkringsbolagen har olika skadestatistik som ligger till grund för prissättningen, olika syn på risk och prissättningen av densamma, samt varierande målgruppstrategier. Mot bakgrund av detta finns det stora pengar att spara på att kolla priset bland fler aktörer på marknaden”, säger Tomas Jonson.

Om undersökningen

Undersökningen är genomförd av opinions- och marknadsundersökningsföretaget YouGov. Under perioden 4-10 februari 2020 har sammanlagt 1 014 intervjuer via internet genomförts med män och kvinnor, 18+ år, som har bil i hushållet, och bor i Sverige.

Se bifogat dokument med statistik.

Platsannonser