Sponsrat Sponsrat

Valberedningens förslag till styrelse och ny styrelseordförande

Uppdaterad 2016-03-30
Publicerad 2016-03-29

Allgon AB (publ) meddelade idag att bolagets valberedning har föreslagit val av Sven von H olst till ny styrelseordförande och Ingalill Östman till ny styrelseledamot. Vidare föreslås omval av Anders Björkman, Claes Bäckman, Per Nordlander och Göran Strandberg.

Under senaste året har Christer Palm lett omställningen av Smarteq AB(publ) och lagt grunden för en ny företagsgrupp under Allgon AB.  Under 2015 genomfördes ett förvärv och genom senaste förvärvet av Åkerströms startar en ny resa och nytt kapitel för Allgon AB. Christer Palm har avböjt omval inför kommande årsstämma.

Sven von Holst , 67 år, har en gedigen bakgrund inom näringslivet med flera ledande befattningar inom skogsindustrin på STORA och Stora Enso inom kommunikation samt marknad och försäljning. Han har stor erfarenhet av internationellt arbete såsom fusioner, företagsförvärv, organisationsförändringar och ledarskap. Sven var de senaste åren VD för Skid-VM 2015 i Falun.  Sven har i övrigt ett fåtal ideella och professionella styrelseuppdrag.

Ingalill Östman , 59 år, är civilingenjör och har en gedigen industriell bakgrund genom en rad ledande befattningar inom ABB och SKF där hon även var medlem av koncernledningen. Hon har en bred kompetens inom intern och extern kommunikation i globala företag, inklusive marknadsföring, varumärkesutveckling, krishantering, PR och media samt investerar relationer. Ingalill arbetar som ”Senior advisor” och har bland annat erfarenhet av processer i samband med börsnotering av bolag. Hon har i övrigt ett fåtal ideella och professionella styrelseuppdrag.

Valberedningen är glada att vi kunnat knyta Sven och Ingalill till oss. Sven med sin breda bakgrund från såväl industri som idrottssverige, har en ledarerfarenhet som vi tror kommer vara värdefull för att Allgon ska kunna effektuera sina ambitiösa framtidsplaner. Ingalill tillför med sin bakgrund inte bara ett brett nätverk och kunnande från den svenska industrin, utan även expertkunskap inom kommunikation och erfarenhet från ledande befattningar i börsbolag säger Hans Karlsson, ordförande valberedningen.

Valberedningen består Hans Karlsson, ordförande, Bo Lengholt och Ulf B Jacobsson. Årsstämman kommer att hållas den 4 maj 2016.


För mer information

Hans Karlsson                                                         
Ordförande Valberedningen                           
Tel: 070 787 39 51
Johan Hårdén
Tfn. 0733 859219
johan.harden@allgon.se

Platsannonser