Sponsrat Sponsrat

Valberedning för Nordax utsedd

Nordax valberedning med uppgift att för årsstämman 2017 föreslå ordförande till stämman, styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor samt arvoden till styrelseledamöter och revisor har utsetts.

Uppdaterad 2016-10-07
Publicerad 2016-10-07

Enligt principerna för hur valberedningen ska utses så har de tre röstmässigt största aktieägarna som önskar delta i valberedningen rätt att utse en ledamot vardera. Ledamoten som representerar den största aktieägaren ska utses till ordförande för valberedningen.

Valberedningens sammansättning;

Hans Hedström, Carnegie Fonder (ordförande)

Hans Ek, SEB Investment Management

Malin Mjörkmo, Handelsbanken Fonder

Nordax årsstämma kommer att hållas torsdagen den 27 april 2017 i Stockholm.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen inför årsstämman 2017 kan göra det genom att skicka e-post till ir@nordax.se eller skriva till: Nordax Group AB (publ), Att: Valberedningen, Box 23124, 104 35 Stockholm, senast den 13 januari 2017.

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman och på Nordax hemsida.

För ytterligare information, kontakta gärna:

Andreas Frid, chef Investerarrelationer

Tel: 0705 290 800

E-post: ir@nordax.se 

Om Nordax

Nordax är en ledande nischbank i Nordeuropa och erbjuder in- och utlåning till mer än 100 000 kunder i Sverige, Norge, Finland, Danmark och Tyskland. Nordax har ungefär 200 anställda och de är alla samlade under ett tak på kontoret i Stockholm. Vår kreditprövningsprocess är vår kärnkompetens, den är grundlig, sund och datadriven. Våra kunder är finansiellt stabila personer. Den typiska kunden är 49 år och har en inkomst som är högre än det nationella genomsnittet. Den 30 juni 2016 uppgick utlåningen till 11,8 miljarder kronor och inlåningen från allmänheten till 6,3 miljarder kronor. Nordax står under tillsyn av Finansinspektionen sedan 2004 och Nordax sparkonton omfattas av den statliga insättningsgarantin. För mer information, se www.nordaxgroup.com. För mer information om Nordax kunderbjudanden, gå gärna in på respektive lands webbplats: www.nordax.se, www.nordax.no, www.nordax.fi och www.nordax.de. 

Platsannonser