Sponsrat Sponsrat

Vad gäller för olika typer av cannabisfrön?

Intresset för cannabis som medicin växer hela tiden och allt fler länder väljer att legalisera på ett eller annat sätt. Vissa länder så som Kanada och Luxemburg har valt att legalisera cannabis helt och hållet. I Nederländerna har det varit lagligt en längre tid och går att köpa i så kallade coffee shops. När diskussionen tas upp brukar frågan om legalisering även komma upp i Sverige. Vissa vill att man ska legalisera cannabis till 100 %, andra tycker att det enbart ska vara i medicinskt syfte.

Uppdaterad 2021-01-28
Publicerad 2021-01-28

Intresset för cannabis som medicin växer hela tiden och allt fler länder väljer att legalisera på ett eller annat sätt. Vissa länder så som Kanada och Luxemburg har valt att legalisera cannabis helt och hållet. I Nederländerna har det varit lagligt en längre tid och går att köpa i så kallade coffee shops. När diskussionen tas upp brukar frågan om legalisering även komma upp i Sverige. Vissa vill att man ska legalisera cannabis till 100 %, andra tycker att det enbart ska vara i medicinskt syfte. Oavsett vart du står i frågan kan det vara värt att veta att det finns ett par olika typer av fröer som du kan odla. Vissa av dem är fokuserade på medicinsk hampa och andra på hampa som ger dig ett rus. Det är väldigt viktigt att kunna skilja dem åt om du någon gång vill kunna odla dina egna plantor.

Feminiserade cannabis frön

Denna typ av cannabisfrö har modifierats innan du köper dem för att de endast ska producera honplantor. Ett exempel på detta frö är Amnesia haze som en amerikan tog fram i Holland. Om du är utlandssvensk och bor i ett land som till exempel Holland kan du köpa dina egna frön från Royalqueenseeds och odla själv hemma. De har tagit fram sina egna versioner av fröna som du kan beställa. Det som gäller för närvarande inom EU är att det är godkänt att distribuera olika cannabisfrön så länge båda partnerna är överens. Dock är det kundens ansvar att kolla upp vad som gäller för varje enskilt land. I Sverige är det i nuläget varken lagligt att odla eller använda cannabis för eget bruk. Dock kan det bli en väldigt rolig present till någon som bor i till exempel Nederländerna eller något annat land där det är lagligt att odla sina egna plantor.

CBD Cannabis frön

CBD är en annan typ av planta som är mer inriktade på medicinska och läkande egenskaper. Du kanske har hört talas om CBD olja som är populärt i många länder? Det har utvunnits ur dessa plantor och innehåller alltså inte någon THC. THC är det ämne som gör att du får ett "rus" när du intar hampaplantan. Syftet med att odla en sådan typ av planta är att utvinna cannabidiol som sedan används för att göra oljor och andra typer av CBD-produkter. I nuläget är det inte möjligt att köpa CBD olja eller några CBD produkter i Sverige utan man måste beställa från utlandet. Det är dock lagligt att använda det så länge det rör sig om olja som är helt fri från THC. Var därför noga med att välja en respekterad webbshop om du vill testa på detta. CBD har visat sig ha väldigt positiva effekter inte bara på de som lider av smärta och värk utan också depressioner och ångest. Dock finns det fortfarande ganska lite forskning på denna typ av frön och planta i Sverige. Förhoppningsvis är det en debatt som kommer bli ännu mer populär i framtiden.

Platsannonser