Sponsrat Sponsrat

Utlåningen till företag når nya rekordnivåer

Bankernas utlåning till företag fortsätter att öka. Hälften av bankkontoren uppger att utlåningen till företag ökade under årets tredje kvartal.  Det är den högsta nivån som uppmätts på fem år. Det framgår av en färsk undersökning som genomförts på uppdrag av Almi Företagspartner.

Uppdaterad 2016-10-10
Publicerad 2016-10-10

Utlåning till företag fortsätter att öka. I septembermätningen uppgav 50 procent av bankcheferna en ökning. I motsvarande mätning för ett år sedan i uppgav 46 procent en ökning.

För det kommande kvartalet tror 60 procent av bankcheferna att utlåningen fortsätter att öka. Det är betydligt fler jämfört med mätningen för ett år sedan då 51 procent trodde på en fortsatt ökad utlåning. På ett års sikt har man en ännu mer positiv inställning då närmare 76 procent tror på ökad utlåning.

-          Det är ovanligt många som är optimistiska om den kommande utlåningen. Det är en positiv konjunktursignal som visar att företagen tror på en god utveckling och vågar investera, säger Lars Mårdbrant, kommunikationsdirektör Almi Företagspartner AB.

Rörelsefastighet är det största användningsområdet, 60 procent av företagen anger att lånen behövs för investering i rörelsefastighet. 54 procent uppger att lånen behövs för investeringar i maskiner och inventarier. Det tredje vanligaste användningsområdet är rörelsekapital som 48 procent uppger att lånen används till.

Konjunkturen stärks

För det kommande kvartalet tror 30 procent av bankcheferna att konjunkturen stärks. På ett års sikt är man mer positiv då 44 procent tror att konjunkturen kommer att stärkas. Jämfört med föregående mätning är bankcheferna nu något mer positiva.

-          Överlag är det en mycket positiv inställning. Både från banker och från företag, vi får också samma signaler från Almis rådgivare över hela landet. Det är inte bara bankernas utlåning som ökar, vi ser också en kraftigt ökad efterfrågan i Almis utlåning till innovativa tillväxtföretag, säger Lars Mårdbrant. Almis finansiering är ett viktigt komplement på marknaden, inte minst under en god konjunktur då efterfrågan från små och medelstora företag är särskilt stor.

Bankkontoren lånar ut till små och medelstora företag

Bankkontorens företagsutlåning går till största delen till små och medelstora företag. Nio av tio kontor uppger att mellan 80 och 100 procent av utlåningen går till företag med färre än 250 anställda.

Om undersökningarna

Undersökningen genomförs varje kvartal av CMA - Centrum för Marknadsanalys AB på uppdrag av Almi Företagspartner AB och är baserad på telefonintervjuer med 150 bankkontorschefer i hela landet. Den senaste undersökningen är baserad på telefonintervjuer under perioden 12 - 26 september 2016.

Läs Almis Låneindikator, september 2016 »

http://www.almi.se/Om-Almi/Undersokningar/

För ytterligare information kontakta:

Lars Mårdbrant, kommunikationsdirektör Almi Företagspartner, tel 070-314 34 34.

Platsannonser