Sponsrat Sponsrat

Utländsk statistik – kan visa utveckling av svensk spelpolitik?

Publicerad 2021-04-07

Den svenska modellen för regelverk kring spel får ofta kritik för att vara strikt jämfört med många andra nationer. Kanske kan man se en tänkbar utveckling genom att titta på hur andra länder har hanterat frågan. Finns möjligheten att branschen ihop med myndigheter finner en mer gemensam väg framåt med hjälp av internationell statistik?

H2:Skapa god översikt med statistiskt underlag

För att bringa klarhet huruvida vår i jämförelse strikta lagstiftning får spelare att agera behövs mer än svensk statistik. Regelbundet genomför och publicerar bland annat Spelinspektionen branschstatistik där siffror uppvisar en sida av branschen. För en mer heltäckande översyn är internationell statisk över branschens utveckling behjälplig.

Underlag från byråer likt H2 Gambling Capital

En av de ledande inom Internationell statistik är H2 Gambling Capital vars uppgift är att föra statistik över den globala spelbranschen. Deras data har utgjort underlag för lagstiftningar i mängder av länder. Med en datadriven intelligens kan de framföra statistik för att sammanföra flera parters gemensamma intressen i svensk spelpolitik.

Statistik H2 Gambling Capital publicerar innefattar intresseväckande fakta för alla intressenter i branschen. Ett intressant exempel är att US online sportsbetting är den snabbast växande delen av spelbranschen mellan 2018 – 2019. US betting hade då en tillväxt på uppseendeväckande 75%, trots att endast 15 delstater har legaliserat online sportsbetting.

  • Den globala tillväxten av spelbranschen ökade med 20% under 2020.
  • 2019 års omsättning globalt sett uppgick till 466$bn.
  • 2020 års omsättning globalt sett uppgick till 353$bn, en skillnad på 113$bn mindre från föregående år.

Allt fler svenskar väljer utländska casinon

Med publicerad statistik från Spelinspektionen tillsammans med H2 Gambling Capital kan en överskådlig bild skapas över spelindustrins faktiska utveckling. Bara genom en lättare research bland rapporter från relevanta men källkritiska sidor kan en het fråga möjligen besvaras, statistik pekar på att allt fler svenskar väljer utländska casinon. En aspekt samtliga bestämmande parter inom Sveriges regleringssystem arbetat för att motverka.

Faktiska siffror skymtar om de farhågorna branschorganisationen BOS har direkt uttalat, att svenska spellagar/riktlinjer för svenska spelare bort från svensklicensierade spelbolag och svensk lagstiftning. Med tanke på att medlemmarna i BOS till består av spelbolagen i fråga finns en stor förståelse för deras påtagliga frustration.

Samarbete öppnar upp för en rakare väg till gemensamma mål

Inte enbart BOS har en sund, säker och licensierad spelmarknad som målsättning. Regeringen har som ambition att föra en spelpolitik där speloperatörer vill ansöka om licens liksom svenska spelare föredrar svenska casinon över utländska. Med lika målsättningar finns inga direkta anledningar att inte inkludera alla parter och infallsvinklar.

Global statistik ger värdefulla indikationer kring svensk spelmarknad

Redan nu används Internationella undersökningar för kartläggning av den svenska spelindustrins välmående samt i försök att förstå svenska spelbeteenden. Frågan är om företag likt H2 Gambling Capital kan sammanföra en specifik rapport i ämnet, på uppdrag av regeringen. Och om statistiken kan föra branschens parter närmare i arbetet mot en sundare spelmarknad.

Om svensk spelbransch får en förbättrad sammanhållning som helhet kan regelverk och villkor förändras på ett sätt där resultaten ger en positivare, mer kraftfull, effekt än branschen tidigare har skådat. Genom att bättre förvalta Sveriges position som aktör i spelbranschen kan gynnsammare förhållanden locka såväl bolag som spelare till en svensk, säker och sund spelbransch.

Presskontakt:
Anders Eriksson
anders@casinopr.se

Platsannonser