Annons

Annons

Två miljarder från EU till svenska företag

Almi tecknar garantiavtal med Europeiska Investeringsfonden som möjliggör en utökad utlåning till svenska företag på närmare 2 miljarder kronor.

Avtalen undertecknades vid en ceremoni fredagen den 29 april där bland annat Mikael Damberg, Närings- och innovationsminister och Pier Luigi Gilibert, Chief Executive EIF deltog.

De nya garantiavtalen möjliggör två låneprodukter med förmånliga villkor från Almi - Tillväxtlån och Mikrolån.

Tillväxtlånet ger möjlighet för innovativa företag att utveckla innovationer och affärsidéer som ger tillväxt och lönsamhet. Tack vare garantin från Europeiska Investeringsfonden kan lånet erbjudas till förmånliga villkor. Under en tvåårsperiod kommer Almi att kunna låna ut 1,2 miljarder kronor till innovativa företag över hela Sverige. Tillväxtlånet möjliggörs genom garantiprodukten InnovFin som ligger under Horizon2020 EUs forskningsprogram.

Almis nya Mikrolån är riktat till företag i uppstart och mikroföretag med upp till 9 anställda. Garantin som förhandlats fram mellan Almi och EIF innebär att Mikrolånet kan erbjudas med förmånliga villkor. Under en tvåårsperiod kommer Almi att kunna låna ut 600 miljoner kronor till mikroföretag över hela Sverige. Det nya Mikrolånet möjliggörs genom en garanti som finansieras av EU genom programmet för sysselsättning och social innovation (EaSI).

       Jag är glad att vi nu får garantierna till Sverige. Det ger oss möjlighet att finansiera ännu fler innovativa företag med tillväxtpotential. Genom Mikrolånet får vi också bättre möjligheter att nå ut till målgrupper som är underrepresenterade i företagandet. Det kan gälla kvinnor och entreprenörer med utländsk bakgrund, säger Göran Lundwall, koncernchef Almi Företagspartner.

För ytterligare information kontakta:

Almi: Lars Mårdbrant 070-314 34 34 lars.mardbrant@almi.se

Om Almi

Almi erbjuder rådgivning, lån och riskkapital i företagandets alla faser – från idéer till framgångsrika företag. Det omfattar såväl idéer med tillväxtpotential i tidiga faser som befintliga företag i en expansionsfas. Almi ägs av staten tillsammans med regionala ägare och finns nära företagen med 40 kontor över hela landet.

InnovFin

Tillväxtlånet omfattas av en garanti inom ramen för det europeiska instrumentet InnovFin – EU för innovation – riktat mot små och medelstora företag. InnovFin är finansierat av Europeiska Unionen genom Horizon2020 och den Europeiska fonden för strategiska investeringar (EFSI) under Investeringsplanen för Europa. Fonden syftar till att bidra till att stödja finansierings- och investeringsverksamhet i EU för att säkerställa en ökad tillgång till kapital.

Programmet för sysselsättning och social innovation

Genom Europeiska unionens program för sysselsättning och social innovation (EaSI) stöder EU kommissionen mikrofinansiering och socialt entreprenörskap med totalt 193 miljoner euro under 2014–2020. Syftet är att förbättra i synnerhet utsatta personers och mikroföretags tillgång till mikrofinansiering, dvs. lån på upp till 25 000 euro. För första gången stöder kommissionen också sociala företag genom investeringar på upp till 500 000 euro. Stödet till mikrofinansiering och socialt entreprenörskap tillhandahålls genom EaSI-garantin, som ska göra det möjligt för mikrokreditgivare och investerare i sociala företag att nå ut till företagare som de annars inte skulle ha kunnat bevilja finansiering på grund av riskerna. EU-kommissionen har gett EIF i uppdrag att genomföra EaSI-garantin i praktiken.