Sponsrat Sponsrat

Törngren Magnell och Wistrand biträdde vid den unika räddningsaktionen och försäljningen av Ving, Tjäreborg och Spies

Publicerad 2019-10-31

Törngren Magnell och Wistrand har gemensamt biträtt säljarna vid räddningsaktionen av Ving och dess systerbolag och vid avyttringen av den nordiska verksamheten från Thomas Cook-koncernen till ett konsortium bestående av Strawberry Equities AS (Petter Stordalen), Altor Fund V och TDR Capital. Affären har varit mycket komplex och i många avseenden unik. Den innefattar överlåtelse av en kombination av bolag och verksamheter i sex olika länder i Norden och i södra Europa där vissa av verksamheterna har överlåtits i samband med att de juridiska enheterna försatts i konkurs. De för transaktionen ansvariga delägarna på Törngren Magnell och Wistrand, Vaiva Eriksson och Christian Bergqvist, konstaterar i en gemensam kommentar:

”Affären har innehållit mycket stora utmaningar, både legalt och finansiellt, med hänsyn till moderbolagets konkurs och därpå följande likviditetsproblem och andra utmaningar för den nordiska verksamheten, den komplexitet som präglar verksamheten med resebokningar och flyg över stora delar av världen, det stora intresset för processen från olika intressenter samt den extremt korta tid som stått till förfogande för att genomföra affären. Vi är glada och stolta över att ha fått förtroendet att medverka i denna fantastiska affär och att bidra till räddningen av en nordisk verksamhet som präglas av en unik företagskultur med fantastiska människor.” 

Törngren Magnells team bestod av Vaiva Eriksson, Peter Törngren, Sten Hedbäck, Anna Bjurell och Sofia Lindh. Wistrands team bestod av Christian Bergqvist, Anders Nilsson, Niklas Körling, Robert Kullgren, Elisabeth Salmgren von Schantz och Johan Elowsson.

Platsannonser