Sponsrat Sponsrat

Sverige i täten när det gäller kvinnligt ledarskap

Ungern, Kroatien och Sverige är de tre ledande länderna i Europa när det gäller kvinnligt ledarskap i näringslivet. Det visar Bisnode Index of Women Influence (BiWi) som mäter hur stor andel av företagen som har en kvinnlig ägare, VD eller styrelseordförande.

Uppdaterad 2020-03-08
Publicerad 2020-03-08

"Kvinnlig delaktighet i såväl ägar- som styrningsfrågor får en allt större betydelse, inte bara för det enskilda företaget utan för länders ekonomi i stort. BiWi är en unik och viktig jämförelse av länder beroende på vilket inflytande kvinnor har på deras ekonomier", säger Anna Albinsson Chief Marketing Officer Bisnode.

2020 toppas av Ungern med ett index på 160, följt av Kroatien (142) och Sverige (131). Det land som uppvisar högst kvinnlig representation bland stora företag är San Marino.

Bäst i klassen
Ungern: 160 Sämst i klassen
Luxemburg: 49 Kroatien: 142 Schweiz: 61 Sverige: 131 Liechtenstein: 65

Fakta om Bisnode Index of Women Influence (BiWi)
BiWi mäter andelen kvinnor i företagen som innehar minst en av rollerna som ägare, VD eller styrelseordförande. BiWi utgår från två parametrar. Dels andelen kvinnor av det totala antalet företag. Dels representationen i de största företagen. Det genomsnittliga inflytandet i alla analyserade länder utgör basvärdet (100). Länder med ett BIWI över 100 har ett större kvinnligt inflytande över den inhemska ekonomin jämfört med genomsnittet.

Platsannonser