Sponsrat Sponsrat

Sveafastigheter säljer en fastighetsportfölj med ett värde om EUR 450 miljoner till Partners Group

Publicerad 2016-02-18

STOCKHOLM, 18 FEBRUARI 2016
Sveafastigheter har sålt en fastighetsportfölj omfattande större delen av de resterande tillgångarna i Sveafastigheter Fund III. Fastighetsvärdet av portföljen uppgår till EUR 450 miljoner. Portföljen köptes av Partners Group, en global kapitalförvaltare med huvudkontor i Schweiz, via en s.k. secondary transaction på uppdrag av dess investerare. Tillträdet genomfördes den 18 februari.

Portföljen utgörs av 97 fastigheter inom handel, kontor och hotell i Sverige och Finland, med en total uthyrningsbar area om 360 000 kvm. Partners Group har gett Sveafastigheter uppdraget att fortsätta förvaltningen av portföljen, vilket även var fallet med den SEK 3,2 miljarder portfölj som Partners Group köpte från Sveafastigheter Fund II i augusti 2015.

Johan Tengelin, VD, Sveafastigheter säger
”Vi är mycket nöjda med att ha sålt ytterligare en stor portfölj ur en av våra fonder till Partners Group och att ha åstadkommit ett utmärkt avslut för våra investerare i Sveafastigheter Fund III. Dessa två portföljförsäljningar verifierar intresset för den nordiska fastighetsmarknaden hos internationella investerare. Vi är glada över att fortsätta förvaltningen av tillgångarna och ser fram emot att utveckla vårt samarbete med Partners Group.”

Fabian Neuenschwander, Senior Vice President, Partners Group
"Följande vårt tidigare förvärv från Sveafastigheter så har vi tagit tillfället att på uppdrag av våra investerare köpa ytterligare en portfölj med kassaflödesgenererande nordiska fastigheter. Vi tror även fortsättningsvis att de nordiska marknaderna är väl positionerade för goda resultat och ser en potential för ytterligare värdetillväxt i de fastigheter som vi har köpt. Liksom tidigare så har vi säkerställt ett attraktivt pris för våra investerare och tecknat ett nytt portföljlån som ger goda förutsättningar för nästa fas av tillväxt."

Under det senaste årtiondet så har Sveafastigheter levererat utomordentlig avkastning till sina investerare och upprepade gången blivit utnämnd till ‘Best Real Estate Investment Manager in the Nordic and Baltic Region’ av Euromoney.

Johan Tengelin, VD, Sveafastigheter fortsätter
“Portföljförsäljningen till Partners Group ligger helt i linje med vår breddade affärsmodell att erbjuda tydliga och attraktiva program för fastighetsinvesteringar, där vi kan addera värde genom aktiv förvaltning. Idag spänner vårt erbjudande från separata investeringsmandat och fastighetsfonder till utveckling av bostäder. Sveafastigheters investeringsprogram är strukturerade runt segment eller teman, för att bäst passa de individuella investerarnas önskemål.“

Sveafastigheter Fund III lanserades 2010 och stängde för investeringar 2011, med EUR 317 miljoner i eget kapital. Fonden har fokuserat på fastigheter med potential för värdetillväxt i Sverige, Danmark och Finland. Fyra portföljer (Grocery Stores Finland, Högkullen Assisted Living, Park Vallila and Copenhagen Residential) av de ursprungliga tolv har framgångsrikt avyttrats under de senaste två åren.

Efter försäljningen till Partners Group återstår Linnéuniversitetet i Kalmar som enda kvarvarande portfölj i Sveafastigheter Fund III. Nyligen hölls ett första spadtag för projektet där Sveafastigheter tillskapar och bygger om 19 000 kvm utav de 23 000 kvm som omfattas av det 20-åriga hyresavtalet med Linnéuniversitetet.

Den seniora finansieringen tillhandahölls av Nordea Bank AB (publ) och pbb Deutsche Pfandbriefbank. Rådgivare på säljarens sida var Leimdörfer och Roschier och på köparens sida Wistrand och PwC.

För ytterligare information, kontakta:
Johan Tengelin
VD Sveafastigheter
+46 8 545 075 14
johan.tengelin@sveafastigheter.se
 

Sveafastigheter grundades 2003. Affärsmodellen omfattar i korthet initierande och förvaltning av oberoende investeringsplattformar inom fastigheter i Norden. Det dagliga arbetet omfattar transaktioner, fastighetsförvaltning, projekt- och fastighetsutveckling samt finansiering. Sveafastigheter är del av Brunswick Real Estate – en grupp av marknadsledande företag inom corporate finance, transaktioner, kapitalförvaltning och lånefinansiering. www.sveafastigheter.se och www.brunswickrealestate.com

Partners Group is a global private markets investment management firm with over EUR 46 billion (USD 50 billion) in investment programs under management in private equity, private real estate, private infrastructure and private debt. The firm manages a broad range of customized portfolios for an international clientele of institutional investors. Partners Group is headquartered in Zug, Switzerland and has offices in San Francisco, Houston, New York, São Paulo, London, Guernsey, Paris, Luxembourg, Milan, Munich, Dubai, Mumbai, Singapore, Shanghai, Seoul, Tokyo and Sydney. The firm employs over 800 people and is listed on the SIX Swiss Exchange (symbol: PGHN) with a major ownership by its partners and employees.

Platsannonser