Annons

Annons

Styrelseledamöter, koncernledning, portföljbolagschefer samt investerarkonsortium förvärvar aktier


GLSE Invest AB har träffat en överenskommelse om att avyttra de av GLSE Invest innehavda aktierna i Stockwik Förvaltning AB (publ). Posten, uppgående till 186.000.000 aktier och motsvarande 10,7 % av aktuellt antal utestående aktier i Stockwik, förvärvas i sin helhet av styrelseledamöter, koncernledning, portföljbolagschefer samt ett konsortium av externa investerare.

Per den 18 maj 2018 uppgår Stockwiks aktiekapital till 1.737.386,52 kronor fördelat på totalt 1.737.386.514 aktier. Varje aktie har ett kvotvärde om ca 0,1 öre och medför en röst.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 maj 2018 kl. 13:30 (CET).

För ytterligare information kontakta:

David Andreasson, VD
Stockwik Förvaltning AB (publ)
Telefon: 070-368 13 99
E-post: david.andreasson@stockwik.se

Om Stockwik

Stockwik önskar ge sina aktieägare möjlighet att vara delägare i en portfölj av välskötta, stabila och lönsamma, mindre, svenska kvalitetsföretag. Stockwik ska vara en bra köpare av bolag och erbjuda en stabil plattform för småföretag att utvecklas organiskt och via kompletterande förvärv. Stockwik ska ta tillvara på de mindre bolagens spetskompetens och erbjuda det stora bolagets trygghet och möjligheter. Vi investerar långsiktigt och förvärvar bolag för att behålla dem. I vår investeringsprocess ställer vi krav på såväl kvantitativa parametrar såsom kapitaleffektivitet som kvalitativa värden såsom god affärsetik samt ordning och reda. Vårt arbete baseras på tre grundprinciper; Rätt människor, rätt värderingar, rätt bolag. Stockwik är noterat på Nasdaq OMX Stockholm Small Cap med koden STWK.

Bilaga

]]>