Sponsrat Sponsrat

Styrelseakademien certifierar nu Sveriges mest bortglömda styrelser

Styrelseakademien och SBC lanserar digital certifieringsutbildning för styrelseledamöter i bostadsrättsföreningar.

Uppdaterad 2016-10-17
Publicerad 2016-10-17

Trots att bostadsrättsföreningar ofta hanterar högre värden än aktiebolag är det få styrelseledamöter som har tillräcklig kompetens. Hur kan man som bostadsrättsinnehavare vara säker på att ekonomin sköts på rätt sätt? Hur kan man som budgivare på en bostadsrätt försäkra sig om att föreningens styrelse arbetar  professionellt? Nu blir det enklare när StyrelseAkademien och SBC lanserar en certifiering för styrelseledamöter i bostadsrättsföreningar.

Priserna på landets bostadsrätter ökar igen och det är många som säljs utan att ens ha visning. Hur många snabba beslut tas inte utan att man analyserat årsredovisningar och det ekonomiska läget? Det kan vara krävande att ha styrelseuppdrag i en bostadsrättsförening. Styrelsen tar långsiktiga beslut om ekonomi och fastighetens underhåll men ansvarar också för hantering av löpande medlemshantering. Men med rätt kunskap och förståelse för när man måste ta in expertis inom juridiska, ekonomiska och tekniska frågor är det roligt och utvecklande att ta på sig ansvaret och verka för föreningens bästa.

Styrelseakademien lanserar därför en digital styrelseutbildning med certifiering för bostadsrättsföreningar i samverkan med börsnoterade SBC som är ett av landets ledande företag av förvaltningstjänster för bostadsrätter. Tillsammans erbjuder vi den mesta och bästa spetskompetensen inom området.

Webbutbildningen är interaktiv och indelad i sju avsnitt som speglar ett år med en nytillträdd styrelse. Man får exempelvis lära sig de olika arbetsrollerna, hur ett möte bör planeras och genomföras, hantering av protokoll, vad man gör när olyckan är framme och hur man ska tänka långsiktigt som styrelse. Sista delen avslutas på föreningsstämman med frågan om ansvarsfrihet.

– Detta är troligen är den första digitala styrelseutbildningen på marknaden, och den första möjligheten att bli en certifierad styrelseledamot för bostadsrättsföreningar, säger Helena Klåvus, IT och utvecklingschef på SBC.

– Utbildningen är heltäckande trots att den bara tar cirka 2 timmar att genomföra. Deltagaren får en grundkunskap i att driva styrelsearbete på ett professionellt sätt samt hjälp med juridiska frågor och ansvarsfördelning, säger Suzanne Sandler, VD Styrelseakademien Stockholm och fortsätter;

– Alla i en bostadsrättsförening har nytta och glädje av att styrelsefrågorna hanteras på rätt sätt. Med certifieringen vill vi på Styrelseakademien höja kunskapsnivån och hjälpa styrelser så att fokus läggs på rätt saker.

– Bland unga vuxna och utlandsfödda är engagemanget att gå med i bostadsrätts­styrelser relativt lågt. Även här behöver vi bidra på det sätt vi kan för att öka mångfalden i styrelserna, säger Suzanne Sandler. Certifieringen är en merit att lägga till i sitt personliga CV och vår förhoppning att den kan fungera som ett incitament även för övriga bostadsrättsinnehavare.

Inom vilka frågor brister kunskapen i bostadsrättsstyrelser? Nedan listar SBC:s IT- och utvecklingschef Helena Klåvus de viktigaste områdena där kompetensen bör förbättras:

•    Ansvarsområden och uppdrag – Många lekmän i brf-styrelser saknar kunskap om innebörden av att ha ett styrelseuppdrag

•    Fokus på fel områden – Hanterar akuta frågor istället för att arbeta långsiktigt med föreningens ekonomi och fastighetens underhåll

•    Saknar expertis – Inser inte vikten av att ta hjälp av expertkunskap för att lyckas i styrelsearbetet

•    Långa och onödig möten – Ineffektivt styrelsearbete leder till långa möten och sämre beslut

Här finner du mer info den nya styrelseutbildningen och certifieringen för bostadsrättsföreningar: www.sbc.se/styrelsecertifiering  


Kontaktpersoner

Suzanne Sandler, VD StyrelseAkademien Stockholm, mobil 0735-35 66 35
e-post: suzanne.sandler@styrelseakademien.se 

Helena Klåvus, Utvecklingschef, SBC, telefon 08-50 11 50 05
e-post:
Helena.Klavus@sbc.se 

Om StyrelseAkademien

StyrelseAkademien är en ideell förening som verkar för ett bättre styrelsearbete i svenska företag. Akademiens mission är att öka kunskapen om styrelsearbetets betydelse för lönsamhet och utvecklingskraft genom utbildning, nätverk, rekrytering och opinionsbildning. StyrelseAkademien certifierar ca 1 000 personer varje år.

Om SBC


SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ), är ett av landets ledande företag av förvaltningstjänster för bostadsrätter. SBC erbjuder full service inom ekonomisk förvaltning, teknisk förvaltning och juridisk expertis. SBC har kontor på sex orter i landet med ca 300 anställda. 2015 var koncernens intäkter 395 mkr. Bolaget är noterat på NGM Equity. Bolagets affärsidé: "Vi skapar och förvaltar värden för bostadsrättsföreningar och bostadsrättshavare”.

Platsannonser