Annons

Annons

Stockwik tillträder NF Måleri


Stockwik Förvaltning AB (publ) har per idag tillträtt NF Måleri AB. Tillträdet är i enlighet med det avtal om förvärv som ingicks och offentliggjordes den 8 januari i år.

Skandinaviska Kreditfonden AB bistår Stockwik med förvärvsfinansieringen för NF Måleri i sin helhet. Finansieringen utgörs av ett amorteringsfritt lån med förfall 22 februari år 2021.

Stockwik har anlitat Remium Nordic AB som finansiell rådgivare i samband med transaktionen.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Stockwik Förvaltning AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 februari 2018 kl. 11:00 (CET).

För ytterligare information kontakta:

David Andreasson, VD
Stockwik Förvaltning AB (publ)
Telefon: 070-368 13 99
E-post: david.andreasson@stockwik.se

Om Stockwik

Stockwik önskar ge sina aktieägare möjlighet att vara delägare i en portfölj av välskötta, stabila och lönsamma, mindre, svenska kvalitetsföretag. Stockwik ska vara en bra köpare av bolag och erbjuda en stabil plattform för småföretag att utvecklas organiskt och via kompletterande förvärv. Stockwik ska ta tillvara på de mindre bolagens spetskompetens och erbjuda det stora bolagets trygghet och möjligheter. Vi investerar långsiktigt och förvärvar bolag för att behålla dem. I vår investeringsprocess ställer vi krav på såväl kvantitativa parametrar såsom kapitaleffektivitet som kvalitativa värden såsom god affärsetik samt ordning och reda. Vårt arbete baseras på tre grundprinciper; Rätt människor, rätt värderingar, rätt bolag. Stockwik är noterat på Nasdaq OMX Stockholm Small Cap med koden STWK.

http://prlibrary-eu.nasdaq.com/Resource/Download/e4533f49-cc14-4af0-9a89-05198c7b354b

]]>