Sponsrat Sponsrat

Stendörren tidigarelägger rapport för tredje kvartalet

Uppdaterad 2016-09-26
Publicerad 2016-09-26

Med anledning av den pågående processen för listbyte från Nasdaq First North Premier, där Stendörren Fastigheters aktie är noterad idag, till Nasdaq Stockholms huvudlista, har styrelsen i Stendörren Fastigheter beslutat att tidigarelägga offentliggörandet av delårsrapporten för perioden januari till september 2016 till den 1 november 2016 klockan 08:00.

För ytterligare information, vänligen kontakta VD Fredrik Brodin (tel: 08-518 331 00).

Denna information är sådan information som Stendörren Fastigheter AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 september 2016 klockan 10:00.

Stendörren Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag aktivt inom segmentet lager och lätt industri. Stendörren är noterat på First North Premier, Nasdaq Stockholm (Ticker: STEF B). Certified Adviser är Remium Nordic AB ( www.remium.com ). För mer information om Stendörren Fastigheter AB (publ) se www.stendorren.se

  

Platsannonser