Sponsrat Sponsrat

Stadsutveckling Gamlestaden – Foyen har framgångsrikt biträtt Göteborgs Stad i tillståndsprocessen i Gamlestaden

Publicerad 2020-02-06


För att möjliggöra en stadsutveckling i Gamlestaden har Göteborgs Stads Fastighetsnämnd ansökt om tillstånd avseende rivning och nybyggnation av ett antal broar m.m. Foyen har framgångsrikt biträtt Staden i processen och tillståndsdomarna har nu vunnit laga kraft. 

Mark- och miljödomstolen i Vänersborg har meddelat fyra tillståndsdomar som berör Gamlestaden vilka ger Göteborgs Stads Fastighetsnämnd tillstånd till alla åtgärder som Staden ansökt om. Tillståndsdomarna avser rivning av äldre broar och anläggande av nya broar m.m. som en del av den stadsutveckling som pågår i Gamlestaden. 

Foyen har biträtt Göteborgs Stads Fastighetsnämnd med tillståndsprocessen genom delägare Pia Pehrson, advokat Caterina Carreman, biträdande jurist Mikael Jonasson och paralegal Sara Hedström 

För mer information kontakta:
Pia Pehrson, advokat och delägare på Foyen
073-322 84 42, pia.pehrson@foyen.se 

Om Foyen 

Foyen är en affärsjuridisk advokatbyrå som grundades 1987. Våra huvudområden är bygg- och fastighetsbranschen, teknikintensiv industri, gruv-och skogsnäring, offentliga affärer, energisektorn, miljöområdet, IT-juridik samt branschöverskridande affärsjuridik. Våra tre viktigaste grundpelare för verksamheten är branschfokus, affärsförståelse och en absolut spetskompetens inom relevanta rättsområden för våra branscher. Vi är idag ca 90 medarbetare i Stockholm, Göteborg, Malmö och Falun.

Visionsbild för stadsprojektet Gamlestaden i Göteborg, White arkitekter

Platsannonser