Annons

Annons

Specsavers Sweden är Årets Franchisekedja 2019

Specsavers Sweden har tilldelats utmärkelsen ”Årets Franchisekedja” 2019 vid den årliga Frannygalan på Grand Hôtel i Stockholm. Samtidigt delades priser ut i kategorierna ”Årets Franchisetagare”, ”Framtidens Franchise”, ”Årets FranchiseBragd”, ”Årets Marknadsförare”, ”Årets CFO” och ”Årets Nytänkare”. – Förutom det stora intresset att nominera pristagare är jag imponerad av den bredd av olika verksamheter som finns representerade bland finalisterna i de olika priskategorierna. Det bekräftar bilden av franchise som en växande och framgångsrik affärsmodell som förra året omsatte 292 miljarder kronor och sysselsatte 150 000 människor i Sverige, säger Johan Martinsson, vd för Svensk Franchise.

Specsavers Sweden får utmärkelsen ”Årets Franchisekedja” 2019 med motiveringen:

”Vinnaren till priset Årets Franchisekedja 2019 har varit uppe i juryarbetet under några år. Vi har följt deras utveckling och imponerats av deras ekonomi, marknadsandelar och inte minst de nöjda franchisetagarna. De har också tagit ett stort socialt ansvar och visat att som stor skall man vara omtänksam och generös. Allt bygger på en bra värdegrund som styr företaget och dess medarbetare. Vi har skrattat tillsammans med dem i odödliga kampanjer som gjort att vi alla kan deras namn.”

Övriga pristagare på Frannygalan 2019:

”Årets Franchisetagare” (delas ut i samarbete med Marginalen Bank) – Elgiganten, Värmdö

”På relativt kort tid har årets vinnare byggt upp en framgångsrik verksamhet med flera år av kraftig tillväxt. Franchisetagaren har anammat uppsatta strategier för sitt system och driver verksamheten med en för sin bransch mycket god marginal. Hen är också en aktiv och uppskattad medlem i kedjans viktiga handlarråd som tar tillvara Franchisetagarnas intressen, samt är rådgivande till Franchisegivaren.”

”Framtidens Franchise” (delas ut i samarbete med SEB) – Roofia

”En nytänkare inom byggbranschen som väljer att återanvända och restaurera tak i stället för att kassera. Miljömedvetenhet genomsyrar konceptet i allt ifrån medel till hantering. Ligger helt rätt i tiden och spås över tid generera goda framtidsutsikter.”

”Årets FranchiseBragd” (delas ut i samarbete med FranchiseArkitekt) – Anders Fernlund 

”Vinnaren har aktivt bidragit till svensk franchise i mer än 30 år. Han har blivit franchisejuridikens nestor i Sverige. De senaste sju åren har vinnaren forskat som doktorand om franchising. Bara det är en bragd. Han är nu Sveriges första doktor i franchising.”

”Årets Marknadsförare” (delas ut i samarbete med TBS Mediabyrå) – Arken Zoo 

”Vinnaren har på ett utomordentligt sätt, med varumärket i centrum, sammanhållet och integrerat, utvecklat och genomfört sitt marknadsföringskoncept. Genom en effektiv mediemix, tydliga budskap och ”Tasstid” har man skapat sammanhållning i kedjan och mycket goda resultat på flertalet nivåer.”

”Årets CFO” (delas ut i samarbete med Azets) – Ulli Söderberg, Svensk Fastighetsförmedling 

”Vinnaren är en mycket kunnig och uppskattad CFO som har ett starkt förtroende bland franchisetagarna, vilket hjälper dem att fatta viktiga och ibland tuffa beslut. Hen har drivit igenom flera initiativ de senaste åren för att utveckla och förbättra verksamheten samtidigt som hen med stort engagemang har sett till att alla är insatta in den ekonomiska utvecklingen.” 

”Årets Nytänkare” (delas ut i samarbete med Aspia) – Pressbyrån 

”Årets nytänkare har med nya, effektiva arbetssätt utvecklat sin verksamhet och samtidigt kommit närmare kunden. Genom att placera mobila enheter nära kunderna kommer kunden i fokus. Kedjan har också lyckats förenkla betalningen för kunden på ett innovativt sätt genom att erbjuda både självkassor och mobila betalkassor på golvet. Med kunden i fokus har denna "byrå" förenklat köpupplevelsen med ökad tillgänglighet och enklare betalning.”

För mer information:

Johan Martinsson, vd Svensk Franchise. Tel: 0708-93 66 50. E-post: johan@svenskfranchise.se 

www.svenskfranchise.se 

Svensk Franchise ändamål är att sprida kunskap om franchising och att verka för att franchising bedrivs på ett klanderfritt sätt. Visionen är att franchising ska uppfattas som en allmänt accepterad och uppskattad företagsform i Sverige. Svensk Franchise står även i kontakt med en fristående etisk nämnd som erbjuder tolkning och tillämpning av etiska frågor inom franchising.