Sponsrat Sponsrat

Söderberg & Partners expanderar inom sportförsäkringar

Söderberg & Partners är ett av Sveriges snabbast växande bolag inom finanssektorn. Det är Håkan Nordlund som ansluter och tillträder som VD för Svensk Sportförsäkring AB, ett bolag inom Söderberg & Partners-gruppen som fokuserar på sport- och evenemangsförsäkring för idrottsförbund, -klubbar och -föreningar samt till dem angränsande verksamheter.

Publicerad 2016-02-17


Håkan Nordlund kommer närmast från försäkringsförmedlaren Pensum där han verkat som VD. I Svenska Sportförsäkringar AB hanteras idag en betydande sportportfölj av Jens Jonsson med kollegor och Håkan kommer att utifrån denna inleda ett för Söderberg & Partners-gruppen gemensamt initiativ som tar sikte på att utveckla och förbättra förmedlingserbjudandet till svenskt idrott med stöd av den storlek, geografiska täckning och distributionskraft som Söderberg & Partners rymmer.

- Vi ser mycket goda tillväxt- och utvecklingsmöjligheter inom segmentet sportförsäkring. Håkan Nordlund besitter en unik kunskap och marknadskännedom inom gruppförsäkringslösningar anpassade för idrottsverksamheter. Jag är övertygad om att kombinationen av Håkans erfarenhet av affären samt Söderberg & Partners väl utvecklade systemstöd och innovationsförmåga kommer leda till stora framgångar och än bättre försäkringslösningar för idrotts-Sverige, säger Johan Zethreaus, growth manager på Söderberg & Partners.

Ett annat värdefullt tillskott får Söderberg & Partners i form av kapitalrådgivaren Niklas Ekengren som ansluter sig till Söderberg & Partners. Niklas Ekengren kommer närmast från Varbergs Sparbankens Private banking-avdelning. I samband med detta utökar Söderberg & Partners sin närvaro på västkusten genom ett nyöppnat kontor i Varberg från vilket Niklas kommer vara verksam.


För mer information, kontakta:
Louise Hagsten, marknadschef, Söderberg & Partners
Louise.Hagsten@soderbergpartners.se
Mobil: 076-149 50 17

Johan Zethraeus, growth manager, Söderberg & Partners
Johan.Zethraeus@soderbergpartners.se
Mobil: 073-917 47 51


Snabba fakta om Söderberg & Partners
Söderberg & Partners grundades 2004 och är en av Sveriges ledande fristående rådgivare och förmedlare av försäkringar och finansiella produkter med Nordens största fristående analysavdelning. Företaget har en mängd olika verksamheter inom fyra affärsområden:

Insurance Consulting
Securities & Asset Management
Financial Technology
Payroll & Benefits

Kundlöfte och värderingar
Söderberg & Partners målsättning är att leverera de bästa lösningarna och de mest kompetenta råden genom att ständigt förnya och utveckla det traditionella arbetssättet i branschen. Vår företagsfilosofi bygger på tre viktiga hörnstenar: Öppenhet, Analys och Personlig rådgivning. Vi hittar det bästa på marknaden, anpassar valen åt varje kund och levererar lösningen till en för kunden minimal arbetsinsats. Vi vet att underbyggda råd gör skillnad.

Förutom en tydlig strategi och mål, är det entreprenöriella drivet i bolaget en viktig faktor. Det är vår orädda inställning och ansvaret mot kunden som skapat den kultur vi har idag. På Söderberg & Partners är vi Modiga, Ansvarsfulla, Hjälpsamma och Drivna.

Platsannonser