Sponsrat Sponsrat

Skolor stänger sina klassrum - många kontaktar Allakando för läxhjälp online

Uppdaterad 2020-03-24
Publicerad 2020-03-24


Gymnasieskolorna bedriver sin undervisning på distans och regeringen förbereder en lagstiftning för att snabbt kunna stänga grundskolor med anledning av COVID-19. Läxhjälpsföretaget Allakando följer sina elever i denna utveckling genom att erbjuda alla sina familjer läxhjälp online. 

Regeringen rekommenderar alla gymnasieskolor, komvux, universitet och folkhögskolor att bedriva undervisning på distans och regeringen har förberett en lagstiftning för att snabbt kunna stänga förskolor och grundskolor. Coronaviruset medför att svenskt utbildningsväsende med någon dags varsel fullt ut ska digitaliseras — även om förutsättningarna för detta ser olika ut på olika skolor och i olika delar av landet. Allakando gör nu flera satsningar för att säkerställa att alla gymnasieelever och komvuxelever ska kunna få den utbildning de har rätt till, genom att göra förändringar i sin läxhjälp.

Läxhjälpen fokuserar på både kunskap och motivation

Nu när nationella proven i vår är inställda, är det särskilt viktigt att elevernas undervisning inriktas mot kursplanens mål. Allakando har under ett antal år erbjudit personlig studiecoachning i hemmet och deras digitala studierum är nu även i full fart att användas av många elever och lärare. Eleverna får inte bara mer tät uppföljning nu när skolan är stängd, utan även en mentor som kan coacha och peppa på ett sätt som är helt avgörande för att hålla motivationen uppe. Vanligt är exempelvis mattehjälp för gymnasieelever, men även exempelvis läxhjälp i svenska, engelska och andra språk.

Alla elever som vill prova på läxhjälp — erbjuds en prova-på lektion

Allakando erbjuder nu alla elever som vill prova på möjligheten att få läxhjälp, möjligheten till att prova på en lektion, antingen hemma eller online. Tusentals har redan gjort det och fler förväntas vilja ha extra mycket läxhjälp för att klara kunskapsmålen.

Studiehjälp är ett beprövat sätt att höja elevernas resultat — särskilt viktigt i dessa dagar

Det viktigaste målet med undervisningen just nu är att alla elever ska ges möjligheten att nå så långt som möjligt i skolan utefter sina förutsättningar. Kunskapsresultaten ska inte hämmas av de åtgärderna som vidtas med anledning av COVID19. Allakando kommer därför fortsätta arbetet med att säkerställa hög kvalitet i sin läxhjälp - en kvalitet som tidigare har lett till att 9 av 10 av företaget elever höjer sina betyg.

Privatlärarna ska inte bara undervisa, utan också bistå i studieplaneringen

Många elever kan känna att det är ovant att fullt ut gå över till distansundervisning. Allakandos privatlärare kommer därför få i uppdrag att sätta sig ner med eleven och göra en studieplanering med utgångspunkt i skolans distansundervisning samt kursens mål, vid sidan av det som görs inom ramen för den traditionella läxhjälpen. Det är nu viktigare än någonsin att Allakandos mattelärare både bistår med undervisning och planering av studierna.

 

Platsannonser