Sponsrat Sponsrat

Skådespelare från Skam håller föreläsning i Sverige

Uppdaterad 2020-03-09
Publicerad 2020-03-09

Ulrikke Flach, eller ska vi säga Vilde, slog igenom med den norska succén Skam. Idag håller hon bland annat föreläsning om ämnen som ätstörningar, psykisk ohälsa, feminism och många fler. Detta är ämnen som allt fler engagerar sig för eftersom man i samhället kan se en ökning inom dessa områden.

Normalt håller Ulrikke sin föreläsning i Norge vilket har gett stor framgång. Hon hyllas för ditt engagemang och hennes energi och många i Norge har stått i kö för att få lyssna på hennes föreläsning. Självklart har hennes fina renommé spridit sig till Sverige. Ulrikke har därför tagit steget och valt att, genom talarförmedlingen Athenas, även hålla föreläsning i Sverige.

Föreläsning som tar upp viktigt ämne

Våra liv fylls med allt mer information, men vad är det egentligen för information vi tar emot? Många unga upplever idag både kränkningar och hot genom sociala medier och på internet generellt. Det finns vissa som menar att detta har en koppling till den stigande psykiska ohälsa som särskilt drabbar unga i samhället idag. Flera rapporter, som har utkommit på det senaste, vittnar om att den psykiska ohälsan i samhället ökar.

Rapporter lyfter fram olika grupper i samhället, som är mest utsatta, bland de som drabbas av psykisk ohälsa i största allmänhet. Är det en fråga om sociala medier, feminism eller något helt annat. En av de största föreläsarna på området är en av talangerna från norska succéserien Skam. Många lockas till föreläsning inom ämnet och genom Athenas erbjuds nu även föreläsning i Sverige.

En talare som kan förmedla

Sociala medier fyller mer och mer i våra liv, och många personer tycker att deras utstrålning via nätet är minst lika viktig som den är i det fysiska livet. Skillnaden på att visa upp sitt liv via sociala medier är att man lätt kan utesluta allt som är negativt. Det ger en bild av ett perfekt liv vilket i själva verket sällan representerar en sann bild av verkligheten.

Forskarna har olika teorier om vad som orsakar denna negativa trend, sociala medier är en av dem. En annan teori är att stress är orsaken som ligger bakom problemet. Och just stress är en återkommande faktor när man tittar närmare på de studier som finns inom ämnet. 

Det finns många teorier om varför den psykiska ohälsan okar, men osäkerheten inom ämnet är fortfarande stor. Många som håller föreläsning i ämnet menar att det är viktigt att föra ämnet på tal - att vi lyssnar, pratar och lär oss mer om psykisk ohälsa i samhället, och vad det är som gör att vi ser en ökning.

På senare tid kan man se att fler och fler börjar engagera sig och att fler tar upp ämnet. Det är en positiv trend menar många kunniga på området. Samtidigt som man kan se kopplingen mellan sociala medier och psykisk ohälsa finns det inga enkla svar. När fler och fler involverar sig i ämnet blir också samhället mer observant på att det finns ett stort problem som behöver lösas.

Genom att gå på en föreläsning och höra talare som tar upp detta högaktuella ämne kan du sätta dig in i hur debatten svänger och vilka problemställningar som finns idag.

Platsannonser