Sponsrat Sponsrat

Sjuksköterskor hjälper sjuksköterskor att bli tobaksfria

– Det är fantastiskt att se hur sjuksköterskor kan stötta varandra för målet att bli tobaksfria och hur de i sin profession blir bättre på att motivera patienter till samma val, säger Sineva Ribeiro, ordförande Vårdförbundet. 

Uppdaterad 2016-05-03
Publicerad 2016-05-03

Vårdförbundet har genom ett samarbete med Sjuksköterskor mot Tobak fått möjlighet att medverka till forskning och ett kvalificerat arbete med tobaksavvänjning i internatform på Gotland.

I utvärderingen har de sjuksköterskor som deltagit i projektet visat att metoden ger mycket goda resultat. Det är naturligtvis en stor personlig vinst för varje deltagare som lyckats bli tobaksfri, men ger också en större möjlighet för hen att fungera som positiv förebild i sin profession.

– Alla vet att det kan vara svårt att sluta röka och snusa. Om tobaksbrukaren får hjälp med en strategi stärks självförtroendet att klara av det. Både självkänsla och självförtroende är ofta skadat av många misslyckanden, säger Mona Wahlgren specialistsjuksköterska och folkhälsoutvecklare Tobakspreventiva mottagningen Visby lasarett, Mona Ringbjer, specialistsjuksköterska och verksamhetsutvecklare Norrbottens läns landsting och Yvonne Bergmark Bröske, sjuksköterska egen företagare YB-hälsan. 

I projektet har man också sett att det behövs en veckas intensivbehandling för att bli tobaksfri. Det behövs också ett antal uppföljningar för att personerna ska förbli tobaksfria på samma sätt som uppföljningar görs vid andra medicinska behandlingar.

– Vi kan betrakta tillståndet att ha ett tobaksberoende som kroniskt, lika med en långvarig behandling, säger Mona Wahlgren.

I projektet har de sett att man kan blanda grupper med olika tobaksberoende. Ett vinnande koncept har varit att agera på alla levnadsvanor inklusive vardagsstressen. Internatformen har gjort det möjligt. 
För kommuner och landsting finns mycket pengar att vinna eftersom vi vet att en tobaksfri tid före och efter operationer och ett flertal behandlingar ger en mycket större effekt av insatserna. Vi hoppas att fler kommuner och landsting följer efter.

– Vid ettårsuppföljningarna har 64 procent varit tobaksfria.  Utmaningen kan vara att hitta var en veckas intensivbehandling kan utföras. Det behövs inte en dyr sjukhusklinik, säger Mona Wahlgren. 

– Det är av största vikt för vården att arbeta hälsofrämjande. När det gäller minskning av tobaksrelaterade sjukdomar kan stora vinster göras både vad gäller ökad livslängd och livskvalitet, men också i form av minskade vårdkostnader. Här kan sjuksköterskan i vårdmötet spela en avgörande roll med hjälp av beprövade metoder i tobaksavvänjning, säger Sineva Ribeiro, ordförande Vårdförbundet.

Vårdförbundets yrkesgrupper har ett mycket viktigt uppdrag i att utveckla vården och verka för hälsa och helhet.
Läs mer i rapporten ”Sjuksköterskor hjälper sjuksköterskor att bli tobaksfria Tobaksavvänjning på internat” som bifogas i faktarutan. Uppdragsgivare för studien är den ideella föreningen Sjuksköterskor mot Tobak (SmT) med finansiellt stöd av Vårdförbundet. Ann Post, distriktssköterska, med. dr., Lena Lundh, distriktssköterska, med. dr. och Ulrika Sandahl, sjuksköterska, med. master i folkhälsovetenskap har författat rapporten. Mona Wahlgren, Mona Ringbjer och Yvonne Bergmark Bröske var ansvariga för intensivbehandlingen på Gotland. Initiativtagare på Gotland var Mona Wahlgren.

Läs mer i rapporten som finns i faktarutan på Vårdförbundets webbplats: ”Sjuksköterskor hjälper sjuksköterskor att bli tobaksfria Tobaksavvänjning på internat”

För mer information kontakta:
Mona Wahlgren, specialistsjuksköterska och folkhälsoutvecklare, tfn: 070-447 96 91Folkhälsoarbete. Foto: Ulf Huett

 

 

Platsannonser