Sponsrat Sponsrat

Sista dagen för Danica Pension

I morgon, fredag den 7 februari, upphör Danica Pension för att på måndag den 10 februari uppstå som Futur Pension.

Uppdaterad 2020-02-06
Publicerad 2020-02-06

På 20 år har Danica Pension byggt upp en verksamhet som förvaltar 110 miljarder kr och omsätter 18,7 miljarder kr med 180 000 privatkunder och 15 000 företagskunder. Danica Pension, som byter namn till Futur Pension, är också det enda fondförsäkringsbolaget som är valbart för samtliga kollektivavtalade tjänstepensioner. Marknadsandelen, sett till totalt inbetalda premier, uppgår till 6,4 procent (Q3, 2019).

Namnbytet och flytten är en konsekvens av att Danske Bank i maj 2019 sålde bolaget till nya ägare, Polaris och Acathia Capital. Varumärket Danica kommer att finnas kvar inom Danske Bank-koncernen i övriga Norden.

”Med nya ägare och större oberoende får vi nya möjligheter att agera friare inom Futur Pension vilket knyter oss ännu närmare vår vision, en bättre pension, som vi tar med oss från gamla Danica”, säger Claes Carlson, VD Futur Pension.

Samarbetet med Danske Bank, förmedlare och övriga partners kommer att vara en fortsatt viktig del för Futur Pension. Liksom den egna tekniska plattformen som idag är ryggraden i verksamheten.

”Med den IT-plattform vi utvecklat sedan starten för 20 år sedan stärks våra möjligheter att vara innovativa och att kunna anpassa oss till nya regelverk och effektivare administration”, säger Claes Carlson.

I samband med namnbytet flyttar huvudkontoret från Danske Banks lokaler till Linnégatan 18 i Stockholm.

 

För mer information:


Claes Carlson, vd Futur Pension

Mail: claes.carlson@futurpension.se

Telefon: 070 680 55 81

Fakta:

Företagsnamn: Futur Pension Försäkringsaktiebolag (publ)

Web: www.futurpension.se
E-post: kundservice@futurpension.se
Telefon: 08 504 225 00

Huvudkontor: Linnégatan 18, 114 47 Stockholm Postadress: Box 24012, 104 50 Stockholm

Följande förändras ej:

Styrelsens säte: Stockholm

Orgnr: 516401-6643
BG: 5256-5397

Platsannonser