Sponsrat Sponsrat

Signatur Fastigheter förvärvar bostadsfastigheter för 95 MSEK i Skåne – SBB blir ägare i Signatur Fastigheter som härmed har ökat fastighetsbeståndet med drygt 35 procent hitintills under året

Signatur Fastigheter AB (publ) har förvärvat sex bostadsfastigheter i centrala Osby med en total uthyrbar yta om drygt 10 000 kvm, varav omkring fyra femtedelar utgörs av lägenheter och resterande del av kommersiella lokaler. Transaktionen sker i bolagsform till ett underliggande fastighetsvärde om 95 MSEK, motsvarande cirka 9 000 kronor per kvadratmeter. Hyresvärdet uppgår till cirka 7,6 MSEK per år med ett bedömt driftnetto om 4,1 MSEK. Säljare är Samhällsbyggnadsbolaget i Norden (SBB) som erhåller motsvarande cirka 20 MSEK i form av B-aktier i Signatur Fastigheter som dellikvid. SBB kommer att äga cirka 4 procent av Signatur Fastigheter efter transaktionen. Fastigheterna tillträds per den 7 maj 2021.

Uppdaterad 2021-04-28
Publicerad 2021-04-28

”Vi är mycket nöjda med förvärvet av dessa sex fastigheter som är samlade i centrala Osby. Beståndet erbjuder möjlighet till standardhöjande renoveringar i lägenheterna vid omflyttningar samt till att konvertera lokalytor till nya lägenheter. Transaktionen matchar därmed vår förvärvsstrategi om kassaflödesfastigheter med tydliga och värdeskapande utvecklingsmöjligheter, och ska ses som ett led i vår expansion med ambitionen att nå ett fastighetsvärde om 2 miljarder under 2021. Det känns även stimulerande att hälsa SBB välkomna som aktieägare i Bolaget.”, säger Dan Astrén, VD Signatur Fastigheter.
 

Förvärvet finansieras dels genom en riktad emission till SBB om 1 073 537 B-aktier i Signatur Fastigheter om 18,63 SEK per aktie motsvarande cirka 20 MSEK, dels genom bankfinansiering och egna medel.

Efter tillträde av de aktuella fastigheterna, och inklusive under året genomförda förvärv, uppgår Signatur Fastigheters fastighetsbestånd till cirka 1,3 miljarder kronor.

Den riktade emissionen genomförs med stöd av befintligt bemyndigande från bolagsstämman den 22 april 2021. Genom emissionen ökar antalet B-aktier i Signatur Fastigheter till 26 068 264 och aktiekapitalet ökar med 683 025 SEK till 16 592 101 SEK.  Anledningen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att öka Signatur Fastigheters möjligheter att förvärva fastigheter och växa bolaget för att på så vis skapa större värden för aktieägarna över tid.

 

Denna information är sådan information som Signatur Fastigheter AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 april 2021 kl. 07.45 CET.

Platsannonser

Lås upp allt innehåll
Med Premium får du Sveriges bästa oberoende bevakning av finansbranschen

Logga in