Sponsrat Sponsrat

Sectras kalender för finansiell rapportering 2016/2017

Linköping den 26 april, 2016 - Styrelsen i Sectra AB (STO: SECT B) har fastställt datum för bolagets finansiella rapportering under det kommande verksamhetsåret.

Uppdaterad 2016-04-26
Publicerad 2016-04-26

Följande datum är planerade för Sectras finansiella rapportering:

  • 31 maj 2016: Bokslutskommuniké 2015/2016
  • 5 september 2016: Tremånadersrapport
  • 6 september 2016: Årsstämma i Linköping kl. 16.00
  • 7 december 2016: Halvårsrapport
  • 7 mars 2017: Niomånadersrapport
  • 30 maj 2017: Bokslutskommuniké 2016/2017

Presentation av bokslutskommuniké med fördjupning om bolagets satsningar på IT-säkerhet inom området kritisk infrastruktur

I samband med offentliggöranden av finansiella rapporter håller Sectra vanligtvis en press- och analytikerkonferens. Nästa konferens är planerad till den 31 maj 2016 kl 12:00 på Operaterrassen i Stockholm. Sectra kommer då att presentera bokslutskommunikén och ge en fördjupad information om bolagets nya erbjudande till kunder inom området kritisk infrastruktur.

För att delta på plats ska anmälan ske via www.financialhearings.com eller e-post hearings@financialhearings.com. Presentationen kommer även att kunna följas via www.sectra.se/irwebcast.

Prenumerera på information

För att prenumerera på finansiella rapporter, inbjudningar och information från Sectra via e-post, vänligen fyll i uppgifter på www.sectra.com/prenumerera.

Informationen är sådan som Sectra AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande kl 08:25 den 26 april 2016.

Platsannonser