Sponsrat Sponsrat

Sectra publicerar årsredovisning och bolagsstyrningsrapport för 2018/2019

Pressmeddelande – Linköping 28 juni 2019 – Medicinteknik- och cybersäkerhetsföretaget Sectras (STO: SECT B) årsredovisning för verksamhetsåret 2018/2019 är nu publicerad på investor.sectra.com/arsredovisning. Styrelsens bolagsstyrningsrapport för samma period är publicerad på investor.sectra.com/bolagsstyrning.

Uppdaterad 2019-06-28
Publicerad 2019-06-28

På Sectras webbplats finns också en uppdaterad finansiell översikt i Excel tillgänglig med tabeller och nyckeltal per år och kvartal för både koncernen och verksamhetsområden. Länk: investor.sectra.com/ten-year-summary

Denna information är sådan information som Sectra AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 juni, 2019, kl. 15:10.

Om Sectra
Sectra hjälper sjukhus världen över att effektivisera vården och myndigheter samt försvar i Europa att skydda samhällets mest känsliga information. På så vis bidrar Sectra till ett friskare och tryggare samhälle. Företaget grundades 1978 och har sitt huvudkontor i Linköping. Idag har Sectra direktförsäljning i 19 länder och säljer genom samarbete med partners över hela världen. Omsättningen uppgick helåret 2018/2019 till 1413 Mkr. Sectra (STO: SECT B) är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information besök vår hemsida: https://sectra.com/

Platsannonser