Annons

Annons

Saniona publicerar sin delårsrapport för det första kvartalet 2018

PRESSMEDDELANDE

24 maj 2018

Finansiella nyckeltal

Jan - mar 2018 (jan - mar 2017)

 • Nettoomsättningen uppgick till 4,3 MSEK (7,5)
 • Rörelseresultat uppgick till -15,7 MSEK (-7,6)
 • Periodens resultat uppgick till -13,5 MSEK (-6,4)
 • Resultatet per aktie uppgick till -0,62 SEK (-0,31)
 • Resultat per aktie efter utspädning -0,62 SEK (-0,31)

Väsentliga händelser under första kvartalet 2018                      

 • Saniona rapporterade positiva topline-data från Fas 2a-studien med Tesomet för Prader-Willis syndrom. Patienterna uppvisade kliniskt betydelsefulla viktminskningar och minskad hyperfagi.
 • Sanionas partner Medix slutförde rekryteringen av 272 patienter till en Fas 3-studie med tesofensine för fetma.
 • Saniona inledde och slutförde rekryteringen av 60 frivilliga i en Fas 1-studie med den nya Tesomet-tabletten.
 • Sanionas partner Cadent Therapeutics initierade en klinisk Fas 1-studie med CAD-1883 för behandling av spinocerebellär ataxi och essentiell tremor.
 • Saniona och Proximagen (nu BenevolentAI) utökade forskningssamarbetet.
 • I januari beslutade den extra bolagsstämman att välja J. Donald deBethizy och Anna Ljung till nya styrelseledamöter samt att välja J. Donald deBethizy till ny styrelseordförande.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Saniona har fått godkännande på att inleda andra delen av en Fas 2a-studie med Tesomet för Prader-Willis syndrom utifrån positiva resultat hos vuxna patienter.
 • Saniona fick tillbaka fullständiga rättigheter till BenevolentAI-programmet

Kommentar från vd

”De positiva resultaten från Fas 2a-studien med Tesomet för Prader-Willis syndrom är mycket uppmuntrande. Vi förbereder nu den andra delen av studien och arbetar för att utveckla Tesomet internt med målet att uppnå ett marknadsgodkännande för den här indikationen. Det kommer att innebära en väsentlig ökning av projektets värde för våra aktieägare,” säger Jørgen Drejer, vd på Saniona.

Läs rapporten i sin helhet genom att klicka på bifogad pdf nedan.

För mer information, vänligen kontakta:

Thomas Feldthus, vvd och CFO, Saniona. Mobil: +45 2210 9957, E-mail: tf@saniona.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 maj 2018 kl. 08:00 CEST.

Om Saniona:

Saniona är ett forsknings- och utvecklingsbolag fokuserat på̊ läkemedel för sjukdomar i centrala nervsystemet, autoimmuna sjukdomar, metabola sjukdomar och smärtlindring. Bolaget har en omfattande portfölj av potentiella läkemedelskandidater i preklinisk eller klinisk Fas. Forskningen är inriktad på̊̊ jonkanaler som utgör en unik proteinklass som möjliggör och kontrollerar passage av laddade joner i cellernas membran. Bolaget samarbetar med Boehringer Ingelheim GmbH., Productos Medix, S.A de S.V och Cadent Therapeutics. Saniona har sitt kontor i Köpenhamn. Bolaget är noterat på̊̊ Nasdaq Stockholm Small Cap och har cirka 5 300 aktieägare. Aktien handlas under tickern SANION. Läs mer på www.saniona.com.

Bilaga

]]>