Sponsrat Sponsrat

Sander Renström Berg Advokat har biträtt Ahlsell vid dubbla förvärv

Uppdaterad 2016-08-04
Publicerad 2016-08-04

Sander Renström Berg Advokat har biträtt Ahlsell i samband med förvärvet av den specialiserade järnhandelskedjan Prevex. Bolaget har en stark marknadsposition i Göteborg och Malmö med försäljning främst till lokala bygg- och uthyrningsbolag. Omsättningen uppgick 2015 till ca 350 msek. Förvärvet slutfördes den 1 augusti efter godkännande från Konkurrensverket. 

Sander Renström Berg har även biträtt Ahlsell vid förvärvet av grossistföretaget Elgross'n i Göteborg som är specialiserat på belysning och elinstallationer och har en årlig omsättning om ca 120 msek. 

Ahlsell är ett ledande tekniskt handelsbolag i Norden inom installationsprodukter, verktyg och maskiner. Ahlsell erbjuder professionella användare ett brett sortiment av varor och kringtjänster inom produktområdena VS, El, Kyl, Bygg och Verktyg & Maskiner. Koncernen har en årlig omsättning om ca 23 miljarder kr och har ca 4 800 anställda.

Teamet från Sander Renström Berg har bestått av ansvarig delägare Johan Berg och Malin Jansson.

Platsannonser