Sponsrat Sponsrat

Samla lån för att få en bättre överblick över din privatekonomi

Det finns många fördelar med att ta så kallade privatlån. När man tar ett bostadslån så är det bostaden som utgör säkerheten för lånet och det är också till att köpa en bostad som lånet ska användas. Detta gör det både enklare och billigare att låna eftersom riskerna för långivaren är lägre än vid andra lån. Med privatlån finns det dock än fler fördelar för den person som lever ett aktivt liv.

Uppdaterad 2020-02-24
Publicerad 2020-02-24

När man tar ett privatlån är det personens inkomst som utgör säkerheten för lånet. Detta innebär att man kan få ett privatlån utan att ha något kapital i form av pengar eller till exempel en fastighet när man söker och får ett privatlån. Eftersom vi numera är uppkopplade mot internet dygnet runt kan vi också, tack vare att långivaren också är uppkopplad dygnet runt, söka och få privatlån oavsett tid på dygnet, dag i veckan eller platsen vi befinner oss på. Om vi får privatlånet beviljat kommer pengarna att betalas ut omgående och låntagaren kan använda dessa pengar precis som han eller hon vill utan att meddela långivaren.

Så långt är allting bra. Tillgängligheten på privatlån innebär dock också en risk för låntagaren. Det kan mycket väl hända att han eller hon tar lån i situationer då han eller hon inte borde tagit lånet; det kan till exempel finnas problem med spelande, osunda shoppingvanor, uteliv eller annat som gör att låntagaren kan ta vatten över huvudet och hamna i en situation då han eller hon inte längre klarar av att sköta sina lån enligt de villkor som gäller från långivarens sida.

Att samla lån kan då vara en lösning för att få en bättre överblick över privatekonomin.

Skuldfällan med många avgifter samtidigt

Om en låntagare har varit oförsiktig med att låna, och lånat för konsumtion som han eller hon har ringa nytta från, kan det hända att han eller hon hamnar i den så kallade skuldfällan. Skuldfällan innebär att låntagaren har fler lån med högre kostnader än vad han eller hon klarar av. Detta kan få följden att man tar ett lån för att täcka betalningen på ett annat lån, vilket i sin tur gör skuldbördan större och därför tar man ännu ett lån för att täcka de två första lånen. Alla förstår förstås teoretiskt sett att detta inte är en lösning som är hållbar i längden.

Det som är mest förrädiskt med att ha ett stort antal mindre lån är att de effektiva räntorna blir så höga. Kostnaderna för varje lån är uppdelade i två delar. Det är räntor och avgifter. De räntor vi avser här är de så kallade nominella räntorna. Dessa sätts av Riksbanken och höjs sedan något av långivarna. De nominella räntorna är priset på pengar. Det är helt enkelt vad en långivare vill tjäna på att låna ut pengar till dig, och de nominella räntorna är strikt kopplade till beloppet du lånar.

Utöver de nominella räntorna kommer dock avgifter som ska betalas varje månad. Dessa avgifter tas ut för att täcka kostnaderna för administrationen av ditt lån, avier, kundtjänst med mera. Eftersom avgifterna är fasta och inte relaterade till beloppet du lånat kan de komma att utgöra en relativt stor andel av den summa du betalar per månad om det belopp du lånat är litet. De nominella räntorna tillsammans med avgifterna är det som kallas effektiv ränta. Den effektiva räntan är den faktiska kostnaden för ditt lån räknat i procent av det belopp du lånar. Det är den effektiva räntan du ska använda när du jämför olika lån med varandra.

Vad innebär det att samla lån?

Ett sätt att komma tillrätta med väldigt många små lån som alla har höga effektiva räntor är att ta ett så kallat samlingslån. Detta är ett lån som man tar för att samla lån i ett nytt lån som ersätter alla de tidigare lånen.

Om man samlar sina lån får man fördelen att man blir av med de många avgifterna och nu istället bara betalar en avgift. Detta gör att den nya effektiva räntan blir mycket lägre än vad den sammanlagda effektiva räntan var tidigare. Detta ger dig överblick över din skuld och du sparar pengar.

Platsannonser