Sponsrat Sponsrat

SaltX Technology Holding AB byter likviditetsgarant till Mangold Fondkommission AB

Uppdaterad 2016-05-16
Publicerad 2016-05-16

SaltX Technology Holding AB har ingått avtal med Mangold Fondkommission AB om att agera likviditetsgarant i Bolagets aktie. Uppdraget består av likviditetsfrämjande åtgärder, vilket innebär att minska prisskillnaden mellan köp- och säljkurs för att understödja och garantera en viss likviditet i SaltX-aktien. Syftet är att skapa en mer rättvisande värdering, underlätta handel och minska transaktionskostnader.

Likviditetsgarantiavtalet träder i kraft 16 maj 2016. Avtalet med tidigare likviditetsgaranten, Remium Nordic AB, gällde till och med 15 maj 2016.

Platsannonser