Sponsrat Sponsrat

Så skulle ett nationellt kreditregister kunna minska skuldsättningen

Överskuldsättningen är ett växande samhällsproblem och den totala skulden hos Kronofogden växer. En orsak till problemet är att konsumtionslån beviljas till personer som saknar tillräcklig betalningsförmåga. Med ett nationellt kreditregister skulle vi kunna få till bättre kreditprövningar och minska den ökade skuldsättningen i landet.

Uppdaterad 2020-11-03
Publicerad 2020-11-03

De senaste åren har det rapporterats om ökad skuldsättning bland svenska hushåll. Det är lätt att tänka sig att det är de ökade bostadspriserna som bidrar till detta, men faktum är att konsumtionslånen spelar en stor del i detta. I många fall rör det sig om en ökning av så kallade högkostnadskrediter, däribland snabblån med räntor på uppemot 40 procent.

Att skuldsättningen tillåts öka i den takt den gör beror till stora delar på att det idag är så pass enkelt att beviljas ett lån. Hos oss på Lånakuten ser vi exempelvis ett stort intresse för att låna pengar utan UC. Det innebär helt enkelt att ett annat företag än UC gör kreditupplysningen. Anledningen till det stora intresset för lån utan UC är att det är lättare att beviljas ett sådant lån då det inte påverkar din kreditvärdighet hos UC. De olika kreditupplysningsföretagen har egna register där de samlar information om låntagaren, exempelvis tidigare kreditupplysningar. Men då kreditupplysningsföretagen inte har tillgång till varandras register är det ibland svårt att göra en korrekt bedömning av en låntagares ekonomiska situation. Det leder till att personer som kanske saknar tillräcklig betalningsförmåga ändå beviljas ett lån vilket i sin tur bidrar till ökad skuldsättning. Ett nationellt register skulle kunna minska skuldsättningen

På senare tid har det dock höjts röster för införandet av ett nationellt kreditregister där kreditupplysningsföretagens information om dig samlas på ett och samma ställe. Ett sådant register skulle leda till bättre bedömningar av en låntagares betalningsförmåga och därmed kunna leda till lägre skuldsättning. Risken att en låntagare beviljas ett lån han eller hon egentligen inte har råd med skulle minskas avsevärt.

Samtidigt som ett nationellt register skulle vara positivt för låntagarna som idag är på gränsen till överskuldsättning skulle det bli svårare att pressa ned räntorna på sina smålån eftersom det inte längre skulle fylla någon funktion att låna utan UC. Det skulle helt enkelt inte spela någon roll vilket företag som gör kreditupplysningen om all information lagras på ett och samma ställe. Skulderna hos Kronofogden ökar

Att skuldsättningen ökar är nödvändigtvis inget problem i dagsläget eftersom räntorna är så pass låga. Däremot riskerar hushåll med allra högst skuldsättning få svårt att betala sina skulder i tid om räntorna skulle höjas. I många fall kan det leda till att skulderna går vidare till Kronofogden. De senaste siffrorna visar att antalet personer som hamnar hos Kronofogden minskar, däremot har den totala skulden fortsatt att öka. Det innebär alltså att personer med skulder hos myndigheten blir allt mer skuldsatta.

Siffror för 2019 visar på en sammanlagd skuld om 82,7 miljarder kronor, att jämföra med 81,5 miljarder kronor året dessförinnan. Det innebär att medianskulden idag uppgår till 58 379 kronor per person.

Överskuldsättning är ett växande samhällsproblem, men med ett nationellt kreditregister skulle det inte vara omöjligt att vända den dystra trenden. Om och när vi skulle kunna få ett sådant på plats är dock ännu oklart.
 

Platsannonser