Sponsrat Sponsrat

Så avvecklar du ditt aktiebolag

Att avveckla sitt aktiebolag gör man av olika skäl. Det kan handla om att man inte kan betala av sina skulder eller att man bestämt sig för att bolaget helt enkelt inte behövs längre. Hur ett aktiebolag avvecklas beror på om ni kan betala tillbaka era skulder inom en rimlig tidsram eller inte. Då finns det olika möjligheter: antingen likvidering av företagets tillgångar, att låta företaget gå i konkurs, eller en snabbavveckling av bolaget i form av fusion och/eller delning. Idag väljer en mängd aktiebolag att snabbavveckla sina bolag istället för att vänta 6–9 månader för att en likvidation ska bli utförd. Hur man snabbavvecklar sitt företag går vi igenom här.

Uppdaterad 2020-12-09
Publicerad 2020-12-09
Likvidera, avveckla eller snabbavveckla?

Likvidation innebär försäljning av företagets tillgångar (aktier i ett aktiebolag) för att betala av skulder till borgenärer innan ett företag avvecklas antingen av nödvändighet eller fritt val. De flesta likvidationer är dock inte frivilliga och inträffar när ett företag inte längre är lönsamt eller har skulder de inte kan betala tillbaka. De måste därför stängas ner, men först och främst betala tillbaka sina investerare.

Likvidation kan se ut på olika sätt. Antingen bestämmer ett aktiebolag sig för att likvidera sina tillgångar eget val för att deras tillgångar ska ha ett mer likvid värde för framtida affärsverksamheter. En likvidation kan även inträffa när direktören för aktiebolag inser att de inte kan betala sina investerare och väljer därför att likvidera bolaget på egen hand. Sist men inte minst kan en likvideringsprocess vara obligatorisk. Då tvingas aktiebolaget att likvidera sina tillgångar för att skulderna ska betalas tillbaka, dessa likvidationer regleras vanligtvis av en domstol.

Avveckling av ett aktiebolag däremot handlar inte bara om likvidation. Det innebär även att bolaget måste avvecklas på annat sätt, som försäljning av alla aktier i bolaget, fusion, delning och till sist konkurs. Det kan vara förvirrande ibland när “avveckling” används synonymt med “likvidation”, men det finns alltså en del aspekter som skiljer dem åt.

Snabbavveckling då? Snabbavveckla ett företag är en term som är relativt ny. Det innebär att ett aktiebolag, hellre än att vänta flera månader på att bli av med sitt aktiebolag väljer att få tillträde till likviditeten i bolaget omgående. När man snabbavvecklar sitt aktiebolag vänder man sig till ett tjänsteföretag som sköter avvecklingsprocessen åt en, omgående. Det innebär att företaget köper ditt aktiebolag och dess tillgångar samt skulder av dig och avvecklar företaget genom likvidation eller fusion. Observera att dessa tjänster kostar, men i många fall är det mer fördelaktigt för aktiebolaget som vill att avvecklingsprocessen ska gå snabbt.

Avvecklingsprocessen

Oavsett om ditt aktiebolag utsätts för en ofrivillig eller frivillig likvidation eller om ni vänder er till ett tjänsteföretag som sköter avvecklingsprocessen åt er är det bra att känna till de steg som genomgås. Beslutet om likvidationen och avvecklingen av ert aktiebolag lämnas in till Bolagsverket där en avgift måste betalas. Låter ni ett tjänsteföretag snabbavveckla aktiebolaget åt er tillkommer ytterligare utgifter.

Dokumentationen om beslutet ska innehålla uppgifter om varför företaget ska likvideras, datum som bolaget föreslås träda i likvidation, en beräknad tidpunkt för utdelning, uppskattad storlek och distribution samt eventuella förslag till likvidator.

I samband med snabbavveckling måste ni se till att nollställa er balansräkning. Detta innebär att ni inte bör ha några tillgångar, skulder, inventarier, kundfordringar eller värdepappersinnehav (aktier). När allt är klart bör bolaget med andra ord endast ha ett skattekonto med eller utan pengar. Efter avvecklingen måste bolaget avregistreras som skattesubjekt hos Skatteverket. Detta gör köparen om ni väljer att snabbavveckla bolaget.

Varför snabbavveckling är en bra idé

Snabbavveckling av ett aktiebolag är förmodligen det smidigaste och bästa sättet att avveckla ett aktiebolag på. Du slipper vänta på likvidationsprocessen som kan ta upp till 9 månader och kan istället få det gjort på bara några dagar med hjälp av ett tjänsteföretag som snabbavvecklar det åt dig. Du kan tillgodogöra dig bolagets kapital direkt i form av köpeskillingen, och en majoritet av gångerna får du i princip lika mycket för ditt bolag av tjänsteföretaget som om du skulle skött avvecklingen själv. Sist men inte minst slipper du hantera den relativt komplicerade likvidationsprocessen själv gentemot Bolagsverket, och kan istället överlåta det till ett pålitligt tjänsteföretag som gör det snabbt och smidigt åt dig.

 

Pressansvarig:

Frida Engström

Info@prdirekt.se
 

Platsannonser