S2Medical AB (publ) har erhållit största ordern av Epiprotect i bolagets historia

Uppdaterad 2019-09-26
Publicerad 2019-09-26

Efter en lång utvärdering av flera olika center har sårläkningsförbandet Epiprotect blivit listat hos Kuwaits centrala inköpsavdelning för medicinska produkter och blir därmed ett standardförband som kan beställas av samtliga statliga sjukhus i landet. 

I samband med detta har S2Medical AB (publ) erhållit en beställning av sin distributör FDMC i Kuwait. Ordervärdet överstiger 0,5 miljoner SEK och hela leveransen kommer att ske under 2019.

”Detta är ett resultat av ett långsiktigt arbete som vi genomfört under lång tid i tätt samarbete med vår lokala distributör. I och med att Epiprotect nu är ett standardförband i Kuwait kan det riktiga säljarbetet ta fart och vi ser med spänning fram emot vad som kommer att efterfölja denna första beställning. ” säger bolagets VD Petter Sivlér. 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som S2Medical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2019-09-26 kl. 17:21.

Certified Adviser 

Partner Fondkommission AB (telefon 031-761 22 30, www.partnerfk.se) är bolagets certified adviser.

Övrigt 

Aktiens kortnamn: S2M
Aktiens ISIN-kod: SE0011725084 

Platsannonser