Sponsrat Sponsrat

S2Medical AB (publ) erhåller ny rekordorder om ca 7 600 000 SEK

Uppdaterad 2020-03-17
Publicerad 2020-03-17

S2Medical AB (publ) har erhållit en ny rekordorder om medicinskt förbrukningsmaterial avsedd att motverka spridningen av COVID-19. Ordervärdet är ca 7 600 000 SEK med en hälsosam vinstmarginal. Ordern avser medicinskt förbrukningsmaterial som tillverkas av underleverantör i Sverige och kommer att levereras till kunden under de kommande veckorna under förutsättning att råvaror fortsätts levereras till vår underleverantör. Kunden som är ett distributionsföretag i Skandinavien har under den senaste veckan genomfört flera större ordar hos S2Medical. Denna order innehåller likt de tidigare inga förpliktelser om ytterligare beställningar.   

”Vi kan genom att hitta alternativa kanaler för förbrukningsmaterial bistå samhället i arbetet mot spridning av COVID-19. Vi har stor erfarenhet av utrustningen som används för att detta ändamål, då det är samma typ av utrusning som används vid hanteringen av infekterade sår. Vi kommer att fortsatt jobba oavbrutet med att säkra upp försörjningen av denna typ av varor.” säger bolagets VD Petter Sivlér. 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som S2Medical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2020-03-17 kl. 11:27. 
 

Certified Adviser 

Partner Fondkommission AB (telefon 031-761 22 30, www.partnerfk.se) är bolagets certified adviser.
 

Övrigt 

Aktiens kortnamn: S2M
Aktiens ISIN-kod: SE0011725084 

Platsannonser