Sponsrat Sponsrat

S2Medical AB (publ) erhåller ny rekordorder om ca 3 700 000 SEK

Uppdaterad 2020-03-13
Publicerad 2020-03-13

S2Medical AB (publ) har erhållit en ny order om medicinskt förbrukningsmaterial avsedd att motverka spridningen av COVID-19. Ordervärdet är ca 3 700 000 SEK med en hälsosam vinstmarginal. Ordern avser flera olika produkter som tillverkas av underleverantörer och kommer att levereras till kunden under de kommande veckorna. En förutsättning för ordern är att underleverantörerna trots den höga belastningen kan upprätthålla produktionen. 

Som tidigare har pressmedelats har S2Medical samlat kunskap om utbrottet av COVID-19 genom sin kinesiska storägare som framgångsrikt deltagit i arbetet med att reducera spridningen av infektionen i Kina. S2Medical kan genom denna samverkan bistå sina egna kunder genom att leverera rätt produkter till ett konkurrenskraftigt pris. Genom att på ett tidigt stadium fått ta del av spridningsreducerande åtgärder har Bolaget snabbt klarat av att bygga upp ett nätverk av pålitliga leverantörer.

”Vi är mycket tacksamma att vi tillsammans vår svenska underleverantör lyckats att prioritera om produktion av icke medicinsk karaktär och på så vis kunna bidra till att bemöta den stora brist på sjukvårdsmaterial som just nu råder.” säger bolagets VD Petter Sivlér. 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som S2Medical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2020-03-13 kl. 16:35.
 

Certified Adviser 

Partner Fondkommission AB (telefon 031-761 22 30, www.partnerfk.se) är bolagets certified adviser.
 

Övrigt 

Aktiens kortnamn: S2M
Aktiens ISIN-kod: SE0011725084 

Platsannonser