Sponsrat Sponsrat

Ripasso Energy AB (publ) offentliggör emissionsmemorandum och har ansökt om listning på NGM Nordic MTF

Ripasso Energy AB (publ) (”Ripasso Energy”) avser genomföra en nyemission riktad till aktieägare i Dividend Sweden AB (publ) och allmänheten om lägst 3,75 millioner och högst 5,75 millioner nya aktier. Vid fulltecknad emission kommer Ripasso Energy tillföras 23 mkr före emissionskostnader. Ripasso Energy har erhållit teckningsförbindelser och garantier avseende emissionen för ett sammanlagt belopp om 15 mkr, vilket motsvarar 100 procent av emissionens lägsta och 65 procent av emissionens högsta intervall. De nyemitterade aktierna motsvarar 9,6 procent av samtliga utestående aktier. Teckningsperioden för erbjudandet är 3-26 oktober 2016.

Ripasso Energy har ansökt om listning på NGM Nordic MTF. Handel med aktier beräknas starta den 28 november 2016.

Emissionsmemorandum, som innehåller fullständiga villkor för deltagande i erbjudandet, och anmälningssedlar finns att ladda ner på www.ripassoenergy.com samt www.eminova.se.

Uppdaterad 2016-09-26
Publicerad 2016-09-26

Ripasso Energy har utvecklat en hybridiserad stirlingmotor, baserat på en exklusiv licens från Kockums AB. Stirlingmotorn utgör grunden i den solhybrid som är Ripasso Energys första kommersiella produkt. Solhybriden drivs av koncentrerad solvärme då den är tillgänglig och kompletteras med ett stort urval av bränslen under de mörka och molniga timmarna. Stirlingmotorn har utvecklats för skalproduktion i samarbete med Sibbhultsverken AB för att få ner styckkostnaden till konkurrenskraftig nivå. Solhybridens stora fördel är förmågan att använda en stor del förnyelsebar energi utan att ge avkall på leveranssäkerheten.

"Ripasso Energy har utvecklat en produkt med unika egenskaper som gör att kunder kan generera förnyelsebar elektricitet till en attraktiv kostnad som alltid är tillgänglig. Vi har därför under våren 2016 skrivit ett ramavtal med en samarbetspartner och kund på Sicilien där vi förväntar oss att starta genomförandet av våra första kommersiella projekt under 2017. Våra nuvarande aktieägare har investerat närmare 250 mkr för att ta oss till där vi är idag. Det har varit en spännande resa och vi tycker oss ha använt de resurser som tillförts effektivt och åstadkommit något utöver det vanliga. Vi har nått hit med en stor portion envishet, uthållighet, professionalism och målmedvetenhet, egenskaper som är utmärkande för Ripasso Energy och våra medarbetare. Vi drivs alla av en övertygelse om att vi kommer att skriva svensk industrihistoria och vi hoppas att ni vill vara med och göra det tillsammans med oss!", säger Gunnar Larsson, Vd och grundare av Ripasso Energy.

Rådgivare och övrig information

Legal rådgivare är Törngren Magnell. Emissionsinstitut och Mentor på NGM Nordic MTF är Eminova.

För ytterligare information med anledning av denna pressrelease, vänligen kontakta: Vd Gunnar Larsson, telefonnummer: 0722-32 39 01, e-post: ir@ripassoenergy.com.

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SINGAPORE SAMT SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG.

Platsannonser