Annons

Annons

Rezidor Hotel Group: BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Januari-december 2017

Fjärde kvartalet 2017

 • Intäkterna för jämförbara hotell ("L/L") ökade 2,8 % med hjälp av L/L RevPAR-tillväxt för hotell under hyres- och managementavtal på 4,3 %. RevPAR-tillväxten beror både på ökad beläggning och ökade rumspriser.
 • Intäkterna minskade med 1,5 MEUR (-0,6 %) till 241,6 MEUR. Minskningen är huvudsakligen en följd av lämnandet av ett hotell under hyresavtal i slutet av föregående år och förstärkningen av Euron, delvis motverkat av positiv RevPAR-utveckling för jämförbara hotell.
 • EBITDA minskade med 6,3 MEUR (-27,3 %) till 16,8 MEUR och EBITDA-marginalen minskade med 2,5 procentenheter till 7,0 %. EBITDA påverkas negativt av 6,6 MEUR högre kostnader för omstruktureringar och 0,9 MEUR högre kostnader för osäkra kundfordringar, delvis motverkat av den positiva utvecklingen för jämförbara hotell. Justerad EBITDA var i nivå med föregående år och uppgick till 25,2 MEUR.
 • EBIT ökade med 6,1 MEUR (59,2 %) till -4,2 MEUR och EBIT-marginalen ökade med 2,5 procentenheter till -1,7 %. Ökningen är främst till följd av 15,5 MEUR lägre kostnader för avslutade kontrakt, delvis motverkat av minskningen av EBITDA och högre kostnader för nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar om 4,4 MEUR. Justerad EBIT ökade med 1,3 MEUR (10,0 %) till 14,3 MEUR.
 • Periodens resultat minskade med 22,9 MEUR till -6,0 MEUR. Ökningen av EBIT har motverkats av 28,6 MEUR högre inkomstskatt, varav 26,7 MEUR är av engångskaraktär (ändrade skattesatser, kaptialiserad skatt på underskott samt nedskrivningar av uppskjutna skattefordringar).
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till -0,04 EUR (0,10).
 • 752 (1 789) rum kontrakterades, 1 144 (907) rum togs i drift och 1 347 (408) rum lämnade verksamheten.

Januari-december 2017

 • Intäkterna för jämförbara hotell ökade med 4,0 % med hjälp av L/L RevPAR-tillväxt för hotell under hyres- och managementavtal på 4,8 %.
 • Intäkterna ökade med 6,1 MEUR (0,6 %) till 967,3 MEUR.
 • EBITDA ökade med 2,8 MEUR (3,5 %) till 82,1 MEUR och EBITDA-marginalen ökade med 0,2 procentenheter till 8,5 %. Justerad EBITDA ökade med 10,6 MEUR (12,1 %) till 98,2 MEUR.
 • EBIT ökade med 11,7 MEUR (390,0 %) till 14,7 MEUR och EBIT-marginalen ökade med 1,2 procentenheter till 1,5 %. Justerad EBIT ökade med 10,2 MEUR (22,3 %) till 56,0 MEUR.
 • Periodens resultat minskade med 22,0 MEUR (-83,3 %) till 4,4 MEUR.
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till 0,03 EUR (0,15).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 72,4 MEUR (33,9).
 • 7 476 (8 200) rum kontrakterades, 5 039 (3 585) rum togs i drift och 4 195 (1 655) rum lämnade verksamheten.
 • Styrelsen föreslår att ingen utdelning skall lämnas för räkenskapsår 2017. Nuvarande utdelningspolicy kvarstår dock.
MEUR Q4 2017 Q4 2016 Förändr. % Helår
2017 Helår
2016 Förändr. % Intäkter 241,6 243,1 -1,5 -0,6 % 967,3 961,2 6,1 0,6 % EBITDA 16,8 23,1 -6,3 -27,3 % 82,1 79,3 2,8 3,5 % EBIT -4,2 -10,3 6,1 -59,2 % 14,7 3,0 11,7 390,0 % Periodens resultat -6,0 16,9 -22,9 E/T 4,4 26,4 -22,0 -83,3 % EBITDA-marginal, % 7,0 % 9,5 % -2,5 pp   8,5 % 8,3 % 0,2 pp   EBIT-marginal, % -1,7 % -4,2 % 2,5 pp   1,5 % 0,3 % 1,2 pp  

VDs kommentar

Robust 2017 och stora framsteg med utarbetandet av femårsplanen

Vi rapporterar ett robust resultat för 2017 och ökar intäkterna för jämförbara hotell med 38,3 MEUR (4,0 %) med hjälp av en RevPAR-tillväxt på 4.8 %, driven av stark utveckling i Östeuropa och god utveckling i Övriga Västeuropa och i Norden. EBITDA-marginalen ökade med 0,2 procentenheter till 8,5 %, trots ett antal poster av engångskaraktär knutna till femårsplanen och förändring av ägarskap i bolaget. Exkluderat poster av engångskaraktär ökade justerad EBITDA med 10,6 MEUR (12,1 %) till 98,2 MEUR.

Under 2017 har vi gjort betydande framsteg med framtagandet av vår femårsplan - en omfattande strategi som är avstämd med vår partner Radisson Hospitality, Inc. (tidigare Carlson Hotels). Det har varit ett intensivt övergångsår med ett stort antal aktiviteter. Betydande ansträngningar har gjorts för att analysera våra största möjligheter och ta fram en solid plan. Under 2018 har vi påbörjat implementeringen av planen och vi gör utomordentliga framsteg mot de uppställda målen inom utveckling av varumärken och upplevelse, ompositionering av hotell, intäktshantering och informationssystem. Huvuddragen i planen presenterades på investerardagen i januari och blev mycket väl mottagen.

Federico González-Tejera, VD & koncernchef

Presentation av resultatet för Q4

Den 21 februari 2018 kl 10.00 (CET) presenterar VD & koncernchef Federico González-Tejera och vice VD & CFO Knut Kleiven rapporten och svarar på frågor under en kombinerad telefonkonferens och webcast (på engelska). Besök www.investor.rezidor.com för att följa webcasten.

För att delta i telefonkonferensen, vänligen ring:

Belgien: +32 2 400 6926 Belgien, gratisnummer: 0800 38625 Sverige: +46 8 5065 3942 Sverige, gratisnummer: 0200 883 464 UK:  +44 330 336 9411 UK gratisnummer: 0800 279 7204 USA: +1 720 543 0214 USA gratisnummer: 800 239 9838 Frankrike: +33 1 76 77 22 57 Frankrike, gratisnummer:  0805 101 278 Norge: +47 2350 0296 Norge, gratisnummer: 800 51084

Bekräftelsekod: 7721772. En inspelning av presenta-tionen återfinns på www.investor.rezidor.com.

Finansiell kalender

Kvartalsrapport Q1 2018: 26 april 2018
Årsstämma 2018: 26 april 2018
Kvartalsrapport Q2 2018: 26 juli 2018 (TBC)
Kvartalsrapport Q3 2018: 25 oktober 2018 (TBC)

Årsstämma 2018

Årsstämman för Rezidor Hotel Group AB (publ) kommer att äga rum den 26 april 2018 kl 15.00 (CET) på Radisson Blu Royal Viking Hotel i Stockholm. Notera att platsen för stämman har ändrats från vad tidigare har meddelats.

Valberedningen inför årsstämman utgörs av Kin Ching Lo, ordförande i Valberedningen och representant för HNA Tourism, Trelawny Williams, representant för Fidelity International, Abhishek Agrawal, representant för Polygon Global Partners LLP, och Di Xin (utan rösträtt), styrelseordförande.

För ytterligare information, kontakta:

Knut Kleiven
Vice VD & CFO
Tel: +32 2 702 9244
knut.kleiven@radissonhotels.com

Pablo Corrales Diaz
Director, Strategy & Investor Relations
Tel: +32 2 702 9286
pablo.corrales@radissonhotels.com


The Rezidor Hotel Group Corporate Office
Avenue du Bourget 44
B-1130 Bryssel
Belgien
Tel: +32 2 702 9200
Fax: +32 2 702 9300

Hemsida: www.rezidor.com

Om Rezidor Hotel Group

Rezidor är ett hotellföretag som driver varumärkena Radisson Blu och Park Inn by Radisson samt Radisson RED, ett förstklassigt varumärke inom "Lifestyle Select"-segmentet inspirerad av milleniumgenerationens livsstil, och Quorvus Collection, en ny generation av distinkta femstjärniga hotell. Rezidor innehar även 49 procent av andelarna i prizeotel, en ung hotellkedja i ekonomi-segmentet.

Portföljen utgörs av 472 hotell med över 104 000 rum i drift och under utveckling i 79 länder i Europa, Mellan-östern och Afrika.

Rezidors strategi är att växa med en "asset right" approach och balansera management- och franchiseavtal med utvalda hyresavtal. Management- och franchiseavtal har högre vinstmarginaler och stabilare intäktsströmmar och hyresavtal möjliggör närvaro för Rezidor på de mogna marknaderna.

Rezidor är en del av Carlson Rezidor Hotel Group. För ytterligare information, besök www.rezidor.com.

Informationen i denna rapport är sådan som Rezidor Hotel Group AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 21 februari 2018 kl 07.30 (CET).

Stockholm den 21 februari 2018

Styrelsen

Rezidor Hotel Group AB (publ)

Rapporten (inklusive tabeller) kan laddas ner från medföljande länk:This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Rezidor Hotel Group via Globenewswire