Sponsrat Sponsrat

RÄTTELSE TILL PRESSMEDDELANDET “BLOCKAFFÄR I THE MARKETING GROUP PLC” SOM OFFENTLIGGJORDES PÅ MORGONEN

Uppdaterad 2016-08-29
Publicerad 2016-08-29

I pressmeddelandet “Blockaffär i The Marketing Group plc” var datumet för aktieförvärvet och procenttalen felaktiga. Ordförande Jeremy Harbour och ledamot Callum Laing förvärvade aktierna den 29 augusti 2016. Jeremys innehav uppgår nu till 17.05 procent och Callums innehav uppgår till 8.18 procent.

Nedan återfinns det reviderade pressmeddelandet.

Stockholm, 29 augusti 2016 – Den 29 augusti 2016 förvärvade ordföranden Jeremy Harbour 170 016 aktier och ledamoten Callum Laing 170 015 aktier i The Marketing Group genom en blockaffär till ett pris om 6,47 Euro per aktie.

Efter transaktionen uppgår Jeremys innehav i The Marketing Group, direkt och indirekt samt genom bolag som han antingen har aktieägande eller är ledande befattningshavare i, till 17.05 procent och Callums innehav i The Marketing Group, direkt och indirekt samt genom bolag som han antingen har aktieägande eller är ledande befattningshavare i, till 8.18 procent.

För mer information, vänligen kontakta:

Hannah Middleton, styrelseledamot och IR-ansvarig
Telefon: +65 8193 7625
E-post: hannah.middleton@marketinggroupplc.com

Jeremy Harbour, styrelseordförande
Telefon: +65 8661 1776
E-post: jeremy.harbour@marketinggroupplc.com

The Marketing Group i korthet

The Marketing Group plc bildades i maj 2015 med affärsidén att samla framgångsrika marknadsföringsbolag under ett tak. Bolaget är en koncern bestående av en rad oberoende marknadsföringsbolag, var och en med specifik expertis och innovativa tjänster. Den konsoliderade gruppen bistår dotterbolagen med vägledning, samordning, rådgivning samt en gemensam operativ plattform att verka genom. För mer information, vänligen besök bolagets hemsida www.marketinggroupplc.com. Bolagets aktie är sedan den 8 juni 2016 noterad på Nasdaq First North Stockholm och Mangold Fondkommission AB, +46 8-5030 15 50, är bolagets Certified Adviser och likviditetsgarant.

Platsannonser